1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی رابطه نوع حسابرس و قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
اقلام سود و زیان، رتبه‎بندی مؤسسات حسابرسی، کیفیت حسابرسی، نوع حسابرس، ویژگی کیفی قابلیت مقایسه.
سال 1395
مجله حسابداري مالي - دانشگاه آزاد اسلامي واحد مباركه
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، مولود خانقلی

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی نقش نوع حسابرس در قابلیت مقایسه اقلام سود و زیان در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‎باشد. بدین منظور، تعداد 179 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‎های 1387 تا 1393 انتخاب و پس از دسته‎بندی، تعداد 8610 زوج شرکت به عنوان نمونه اصلی در نظر گرفته شد. جهت آزمون فرضیه‎های پژوهش از روش داده‎های ترکیبی استفاده گردید. یافته‎های پژوهش نشان داد که صاحبکاران مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، قابلیت مقایسه بیش‎تری در ساختار سود عملیاتی، سود خالص و اقلام تعهدی نسبت به صاحبکاران سازمان حسابرسی دارند. همچنین صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی مشابه، از ساختار سود قابل مقایسه تری نسبت به صاحبکاران دو مؤسسه حسابرسی متفاوت برخوردار می‎باشند. صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه "الف" و "ب" نیز، قابلیت مقایسه بیش تری در ساختار سود و اقلام تعهدی نسبت به صاحبکاران یک مؤسسه حسابرسی با رتبه "ج" و "د" دارا می‎باشند.