1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
روانشناسی مالی رفتاری رویکردی نو در تصمیم گیری بازار سرمایه
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
حسابداری رفتاری، حسابداری مالی، مالی رفتاری ، بازار سرمایه
سال 1395
پژوهشگران محمد امید اخگر ، بیژن گراوندی

چکیده

استفاده از علوم مختلف در حل مسائل پیش روی پژوهشگران مالی در سالهای اخیر به صورت چشمگیری افزایش یافته است . کاهنمن و تورسکی ( 1191 ) با بیان نظریه چشمانداز، مقدمات ارائه مکتبی جدید بهنام مالی رفتاری را فراهم کردند . در مالی رفتاری با استفاده از تلفیق علم روانشناسی و مالی دیدگاهی ارائه شد که توانست رفتار سرمایه گذاران را در تصمیمات مالی توضیح دهد. مالی رفتاری که عموما از آن به عنوان کاربرد روانشناسی در دانش مالی تعبیر می شود، پس از ترکیدن حباب قیمتی سهام شرکت های تکنولوژی به موضوع روز تبدیل شده است. مالی رفتاری پدیده های متغیر را در طیف وسیعی از رفتار سرمایه گذاران از سطح انفرادی تا پیامدهایی در سطح کل بازار، مدل سازی و تفسیر می کند. توجه به این موضوع ضروری است که بخش عمدهای از تئوری های مالی و اقتصادی براین مفهوم استوار است که افراد عقلایی رفتار میکنند و در فرآیند تصمیم گیری، همه اطلاعات را در نظر میگیرند. از سوی دیگر محققین به شواهد فراوانی دست یافتهاند که نشان دهنده رفتار غیرعقلایی و تکرار خطا در ارزیابی و قضاوت انسان است. در این پژوهش نیز سعی شده مباحثی در رابطه با مالی رفتاری، تعریف و تقسیم بندی های آن بیان شود تا سرمایه گذاران و سهامداران علاوه بر معیارهای مالی موجود در صورت های مالی به سایر عوامل نیز در تصمیم گیری خود توجه کنند.