1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ممیزی مالیاتی اشخاص حقوقی
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
ممیزی مالیاتی، اشخاص حقوقی
سال 1397
پژوهشگران ناصح حیدریان ، محمد امید اخگر

چکیده

در دانشگاه ها، غفلت از ارتباط با صنعت و تأکید صِرف بر نظریه های ترجمه شده به فارسی موجب بدبینی دانشجویان نسبت به آینده و عدم تمایل آن ها برای تلاش شده است . تعدادی از همین فارغ التحصیلان به استخدام ادارات، سازمان ها و شرکت ها درمی آیند. در سال های اخیر نیروهای جدیدی از میان همین فارغ التحصیلان به بدنۀ سازمان امور مالیاتی اضافه شدند. سازمان امور مالیاتی، به دلیل غیرعملی بودنِ دانش مستخدمان، ناچار شد برای آماده کردنِ این نیروهای جدید، دوره های آموزشی با ساعات بالا در نظر بگیرد، اما متأسفانه محتوای این دوره های آموزشی نیز غیرکارشناسی تدوین شده است، و این کلاس های آمادگی نیز چیزی نیست جز مرور کتاب های دانشگاهی؛ حال آنکه لازم است نکات مربوط به حسابداری و قوانین مالیاتی که در ممیزی کاربرد دارد آموزش داده شود.