1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر عملکرد زیست محیطی بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه کاری حسابداری در بورس اوراق بهادار تهران
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
عملکرد زیست‌محیطی ریسک سقوط قیمت سهام محافظه‌کاری حسابداری
سال 1402
مجله پژوهش های تجربی حسابداری
شناسه DOI
پژوهشگران محمد امید اخگر ، پیمان امینی ، آزاده مرادی

چکیده

سرمایه گذاران و سهامداران دو گروهی هستند که اطلاعات مربوط به ریسک و بازده‌ی سهام شرکت ها برای آنها اهمیت ویژه‌ای دارد، بنابراین عملکرد زیست محیطی با تاثیر گذاری بر ریسک سقوط قیمت از جمله مهم‌ترین اطلاعاتی است که ذینفغان برای تعیین نوع ارتباط خود با شرکت‌ها به آن توجه ویژه دارند. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر عملکرد زیست‌محیطی شرکت‌ها بر ریسک سقوط قیمت سهام با تاکید بر محافظه‌کاری حسابداری در بورس اوراق تهران می‌پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی – همبستگی است. به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 109 شرکت از میان شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1390 تا 1398 به روش نمونه‌گیری حذف سیستماتیک انتخاب و در مجموع 981 سال – شرکت در نظر گرفته شده همچنین جهت آزمون فرضیه‌ها از تخمین رگرسیون لجستیک و مدل داده‌های ترکیبی استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که عملکرد زیست محیطی تاثیر منفی و معناداری بر ریسک سقوط قیمت سهام دارد، اما اخذ رویه محافظه‌کاری حسابداری باعث تضعیف این رابطه خواهد شد.