1403/03/08
محمد امید اخگر

محمد امید اخگر

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57188834769
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تأثیر تمرکز مشتری بر سرعت تعدیل اهرم، نوسانات جریان نقدی و ریسک سقوط سهام
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تمرکز مشتری، ریسک سقوط سهام، سرعت تعدیل اهرم و نوسانات جریان نقدی
سال 1402
پژوهشگران مهناز خیر اندیش(دانشجو)، محمد امید اخگر(استاد راهنما)، شادی حسن زاده(استاد مشاور)

چکیده

در دهه‌های گذشته توجه گسترده‌ای به مفهوم تعدیل اهرم برای رسیدن به اهرم هدف متمرکز شده است. یکی از عوامل تأثیر گذار بر اهرم شرکت تمرکز بر مشتریان است، زیرا نقش حیاتی مشتریان در تصمیم‌گیری‌های ساختار سرمایه برجسته شده است. از این‌رو هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرکزی مشتری بر سرعت تعدیل اهرم با نقش میانجی‌گری نوسانات جریان نقدی و نقش تعدیل‌گری ریسک سقوط سهام در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است زیرا، مورد استفاده سرمایه‌گذاران، مدیران، تحلیلگران و فعالان بازار سرمایه قرار می‌گیرد. برای استنباط فرضیه‌های پژوهش از تکنیک‌های رگرسیون و به منظور برازش الگو رگرسیون از روش GMM، داده‌های ترکیبی پویا استفاده می‌شود. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، تعداد 113 شرکت در بین شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش حذف سیستماتیک انتخاب شده است. جامعه پژوهش شامل کلیه شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1389 تا 1400 می‌باشد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که، تمرکز مشتری تأثیر منفی و معنی‌داری بر سرعت تعدیل اهرم دارد و نوسانات جریان نقدی ارتباط میان تمرکز مشتری و سرعت تعدیل اهرم را میانجی‌گری می‌کند، همچنین ریسک سقوط سهام این ارتباط را تضعیف می‌نماید.