1403/03/31
حسن سرباز

حسن سرباز

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6593
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج- دانشگاه کردستان- دانشکده ادبیات و زبان های خارجی- گروه زبان و ادبیات عربی
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تهران ، ایران (1381 - 1385)
  عنوان رساله: دراسه القصّه الإسلامیّه فی الأدب العربی المعاصر علی أحمد باکثیر نموذجاً
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات عربی ، دانشگاه تربیت مدرس ، ایران (1379 - 1381)
  عنوان رساله: بررسی و نقد مدایح نبوی احمد شوقی
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تحلیل بینامتنی دینی در رمان «عمالقه الشمال» نجیب کیلانی حسن سرباز، محمود احمد پور، قادر قادری (1402)
بررسی سرعت روایت در رمان «المصابیح الزرق» حنامینه عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز، سودابه خسروی زاده (1396)
بررسی تطبیقی مقوله ی آزادی در شعر معروف رصافی و فرخی یزدی محسن پیشوایی علوی، حسن سرباز، منیژه راشدیان (1396)
بررسی تطبیقی فقر در شعر عبدالوهاب بیاتی و ایرج میرزا حسن سرباز، جمیل جعفری، حمدیه صحرا رو (1396)
درد و رنج کودکان فلسطینی در شعر محمود درویش حسن سرباز، محسن پیشوایی علوی، سمیه صولتی (1395)
شیوه های شخصیت پردازی در رمان «اصل و فصل» سحر خلیفه حسن سرباز، محسن پیشوایی علوی، سرشین فلاحی (1394)
زمان پریشی در رمان "چراغ های آبی" حنا مینه حسن سرباز، عبدالله رسول نژاد، سودابه خسروی زاده (1394)
جایگاه زبان عربی در میان کردها عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1393)
صوره الفخر الأدبی عند ابن نباته المصری حسن سرباز، سعدی اسعدی، حسام الدین خاکپور (1393)
حلول و اتحاد از دیدگاه امام محمد غزالی حسن سرباز، عبدالله رسول نژاد (1390)
إبراهیم نصرالله و تجربته الروائیه حسن سرباز، سید حسن آریادوست (1390)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی تطبیقی نوستالژی در شعر پیره میرد و بدر شاکر السیاب سیوان محمد طاهر بیبانی، حسن سرباز (1398)
قرآن کریم و نظریه ی هرمنوتیک گلاله حسین پناهی، حسن سرباز (1394)
تحلیل احوال مسندالیه در سوره «یس» حسن سرباز، عبدالله صالح زاده، محمد امین رسولی (1394)
الوسطیه و دورها فی التعایش السلمی من منظور إسلامی حسن سرباز، عبدالله رسول نژاد (1393)
مبارزه و پایداری در حبسیات محمود درویش مسعود بصیری، حسن سرباز (1388)
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
حب عذری در ادب عربی و کردی: بررسی موردی داستان مجنون لیلی و مم و زین احسان باباصفری، حسن سرباز، یداله پشا آبادی (1400)
المکان فی روایه خاتم لرجاء عالم ساره عدنان محمدنوری، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1399)
شعر ابن مرج الکحل الأندلسی دراسه أسلوبیه بنیویه سازگار اسماعیل عبدالله، حسن سرباز، سامی ناجی سوادی (1399)
بررسی تطبیقی مضامین دینی واخلاقی در امثال عربی وکردی مسعود کرمی، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1397)
تصحیح و تحقیق نسخه ی خطی حاشیه ابن قره داغی بر اقصی الامانی محمد امین رسولی، هادی رضوان، حسن سرباز (1396)
تجلی عرفان و تصوف در تخمیس های شیخ معروف نودهی عبدالرحمان سعیدیان تبار، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1396)
تفسیر بلاغی مواهب الرحمن عبد الکریم مدرس لذیذه صیدی، هادی رضوان، حسن سرباز (1396)
زیبایی‌شناسی تصویر حضرت موسی (ع) در قرآن کریم فریبا تیزهوشی، محسن پیشوایی علوی، حسن سرباز (1395)
مضامین سیاسی اجتماعی در رمان ارض السواد عبدالرحمن منیف پرستو ویسی، هادی رضوان، حسن سرباز (1394)
بررسی تطبیقی مضمون عشق دردیوان نزار قبانی ولطیف هه لمه ت شهلا کاکه رشی، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1394)
بررسی تطبیقی مدایح نبوی محمود سامی البارودی و ملا حسین باته ای عبدالله صالح زاده، حسن سرباز، هادی رضوان (1394)
بررسی تطبیقی مضامین ادبیات پایداری در اشعار محمود درویش و شیرکو بیکس دلبر مرادی، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1393)
بازتاب قرآن کریم در اشعار حافظ ابراهیم مریم محمدی، حسن سرباز، هادی رضوان (1393)
تحلیل و بررسی صور خیال در «کتاب الایمان» صحیح مسلم نیشابوری جمال منصوری، حسن سرباز، احمد نهیرات (1392)
بررسی دو عنصر زمان و مکان در رمان «المصابیح الزُرق» حنا مینه سودابه خسروی زاده، حسن سرباز، عبدالله رسول نژاد (1392)
بررسی انواع فخر و روند تحول آن در شعر دوره ی مملوکی سعدی اسعدی، عبدالله رسول نژاد، حسن سرباز (1392)
بررسی شخصیت و شخصیت پردازی در رمان اصل و فصل سحر خلیفه سرشین فلاحی، حسن سرباز، محسن پیشوایی علوی (1392)
تحلیل شخصیت در سه گانه حکایه بحار حنا مینه مصطفی مجیدی، هادی رضوان، حسن سرباز (1391)
مدایح نبوی در شعربوصیری وعطار نیشابوری فواد منیجی، حسن سرباز، محمد رضا عزیزی پور (1390)
صور خیال در صحیفه سجادیه محمد منوچهری، احمد نهیرات، حسن سرباز (1390)
غم و شادی در اشعار محمد ماغوط و احمد شاملو اعظم صادقیان نژاد، محسن پیشوایی علوی، حسن سرباز، نجم الدین جباری (1390)
کارکرد میراث در رمان طیور الحذر ابراهیم نصرالله سید حسن آریادوست، حسن سرباز، هادی رضوان (1390)
بررسی مضمون و ساختاررمان اللص و الکلاب اثر نجیب محفوظ محسن صولی، جمیل جعفری، حسن سرباز (1389)
بازتاب رنج و اندوه انسان فلسطینی درشعر محمود درویش سمیه صولتی، حسن سرباز، محسن پیشوایی علوی (1389)
بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری چنور مرادی، حسن سرباز، محمد رضا عزیزی پور (1389)
تحلیل شخصیت در رمان های تاریخی نجیب محفوظ صادق آینه پور، حسن سرباز، محسن پیشوایی علوی (1388)
بررسی و تحلیل نمایشنامه مأساه أودیب علی أحمد باکثیر مسعود شکری، صادق فتحی دهکردی، حسن سرباز (1388)
الرمزیه فی شعر ادونیس osman Naseri, Sadeq Fathi dehkordi, Hasan Sarbaz (2009)
سیر تطور رثا از عصر جاهلی تا اموی زینب افلاکی بدر لو، احمد نهیرات، حسن سرباز (1388)
بررسی و تحلیل مضامین و ساختار هنری حبسیات محمود درویش مسعود بصیری، حسن سرباز، عبدالله رسول نژاد (1387)
بررسی پدیده حزن در شعر خلیل مطران شهلا شکیبایی فر، حسن سرباز، احمد نهیرات (1387)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مطالعات ادبی قرآنی
 • علوم بلاغی
 • ادبیات معاصر
بیشتر

دانشجویان

 • سودابه خسروی زاده
  نام: سودابه خسروی زاده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بررسی دو عنصر زمان و مکان در رمان «المصابیح الزُرق» حنا مینه
 • فؤاد منیجی
  نام: فؤاد منیجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: مدایح نبوی در شعر بوصیری و عطار نیشابوری
 • سرشین فلاحی
  نام: سرشین فلاحی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بررسی شخصیت پردازی در رمان اصل و فصل سحر خلیفه
 • فرناز حیدریان
  نام: فرناز حیدریان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بررسی عناصر داستان در دو رمان «الربیع العاصف» و «عذراء جاکرتا» نجیب کیلانی
 • صادق آیینه پور
  نام: صادق آیینه پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: تحلیل شخصیت در رمان های تاریخی نجیب محفوظ
 • محمود احمد پور
  نام: محمود احمد پور
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: تحلیل بینامتنی دینی در رمان های «عمالقه الشمال» و «لیالی ترکستان» نجیب کیلانی
 • سید حسن آریادوست
  نام: سید حسن آریادوست
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: کارکرد میراث در رمان «طیور الحذر» ابراهیم نصرالله
 • سمیه صولتی
  نام: سمیه صولتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بازتاب رنج و اندوه انسان فلسطینی در شعر محمود درویش
 • چنور مرادی
  نام: چنور مرادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بررسی اغتراب در شعر بلند الحیدری
 • شهلا شکیبایی
  نام: شهلا شکیبایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: ررسی پدیده حزن در شعر خلیل مطران
 • مسعود بصیری
  نام: مسعود بصیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات عربی
  پایان نامه: بررسی وتحلیل مضامین وساختار هنری حبسیات محموددرویش
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رئیس گروه امور حمایت از استعدادهای درخشان دانشگاه (1401 - ادامه دارد)
 • معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده زبان و ادبیات (1398 - 1401)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات عربی (1397 - 1398)
بیشتر