1402/09/13
فرزاد پارسا

فرزاد پارسا

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 456545
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
تلفن: 09188700657

تحصیلات

  • دکترای تخصصی فقه شافعی (1383 - 1387)
    عنوان رساله: نقد و بررسی آرای اصولی قاضی ابوبکر باقلانی
  • کارشناسی ارشد فقه شافعی (1380 - 1382)
    عنوان رساله: تربیت بدنی از دیدگاه اسلام
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تبیین و بازخوانی اقوال و ادله فقهای اهل سنت در حکم جراحی ترمیم پرده بکارت سیده عاطفه ابراهیمی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1402)
معرفه مفهوم التوقیفی و بعض آثاره الفقهیه فرزاد پارسا، سید کرم محمودی (1401)
تبیین فقهی پزشکی ماهیت صرع فرزاد پارسا، ام کلثوم بهرامی جاف (1401)
شرط خیار فسخ در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب خمسه آرزو رشیدی، فرزاد پارسا، محمد علی حیدری (1401)
انحلال قرارداد مشارکت مدنی در نظام حقوق مدنی و بانکی ایران ناصر غریبی، علی رضا شریفی، ارکان شریفی، فرزاد پارسا (1401)
احکام السم فی الفقه الاسلامی فرزاد پارسا، ساجد اداک (1399)
مجازات قتل ناشی از سم در فقه مذاهب اسلامی سهیلا رستمی، وریا حفیدی، فرزاد پارسا، زهرا احمدی (1399)
مجاز در قرآن، کاوشی در آرای اصولیان فرزاد پارسا، جمال بادروزه (1399)
اعتبار حجیّه الإلهام فی الشریعه الإسلامیّه فرزاد پارسا، سالم افسری، وریا حفیدی (1398)
دراسه قضیه الحقیقه الشرعیه فی أصول فقه السنه فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، شرافت کریمی (1398)
روشهای تدریس حدیث فرزاد پارسا، وریا حفیدی، سهیلا رستمی (1397)
بررسی شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح از دیدگاه مذاهب اسلامی آرزو رشیدی، فرزاد پارسا، محمد علی حیدری (1396)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
شهید و احکام فقهی آن از منظر مذاهب اسلامی وریا حفیدی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1397)
انواع غرر در بیع از دیدگاه اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، ایرج یونسی (1397)
بررسی حکم سرقت زوجین از یکدیگر در فقه مذاهب اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، شادی جلالی (1396)
بررسی ماهیت خواب و تأثیر آن بر احکام عبادی در فقه مذاهب اهل سنت فرزاد پارسا، سهیلا رستمی، وریا حفیدی، حلیمه کریمی (1396)
بررسی احکام ولد الزنا در مذاهب اهل سنت سهیلا رستمی، فرزاد پارسا، سعدی جلالی (1396)
کتاب
تفسیر آیات احکام فرزاد پارسا (1397)
مبادی فقه شافعی فرزاد پارسا (1396)
فقه منهجی در مذهب امام شافعی محمد عزیز حسامی، فرزاد پارسا (1393)
اصول و روش های تربیت اسلامی فرزاد پارسا، نعمت اله عزیزی (1391)
الوجیز در اصول فقه فرزاد پارسا (1390)
اسلام پناهگاه جوامع بشری چرا و چگونه فرزاد پارسا، عبدالاحد غیبی (1390)
الوجیز فی اصول الفقه فرزاد پارسا (1389)
ایات احکام Farzad parsa (2010)
فقه منهجی در مذهب امام شافعی محمد عزیز حسامی، فرزاد پارسا (1384)
پایان نامه
موارد تجویز نکاح از جانب حاکم در فقه مذاهب اربعه محسن مرادی باتمانی، فرزاد پارسا (1401)
بررسی تطبیقی احکام مدیون در شریعت اسلامی و قانون عراق ادریس عبدالله خوارم، فرزاد پارسا (1401)
بررسی تطبیقی احکام ترمیم پرده بکارت در فقه مذاهب اسلامی سیده عاطفه ابراهیمی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1400)
حکم قاچاق بر اساس مبانی فقه شافعی بهزاد رستمی تبار، وریا حفیدی، فرزاد پارسا (1400)
احکام خاص نابینایان در نکاح و طلاق از دیدگاه مذاهب اربعه عرفان سلیمی، وریا حفیدی، فرزاد پارسا (1399)
مالیات و شروط اخذ آن در فقه مذاهب اسلامی سعید اکبری، فرزاد پارسا، محمد امین راستی (1399)
تلقین محتضر و میت در فقه مذاهب اربعه خالد محمودی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1398)
بیع تقسیط توأم با فزونی قیمت در مذاهب اربعه خالد ساعدی، فرزاد پارسا، بختیار جواهری (1398)
نکاح المسیار روئیه فقهیه مقارنه بمجتمع کوردستان گرده محمود محمد، فرزاد پارسا (1398)
بررسی احکام سم در فقه مذاهب خمسه زهرا احمدی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1398)
بررسی مجاز در قرآن از دیدگاه اصولیان و آثار مترتب بر آن جمال بادروزه، فرزاد پارسا، سید نوید نقشبندی (1396)
تغریر در بیع و احکام متعلق به آن در فقه مذاهب أربعه ایرج یونسی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
جزیه و احکام آن در مذاهب اربعه اهل سنت سوران دوست منش، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1396)
بررسی تقلید به مذهب از دیدگاه مذاهب أربعه بهمن کرمی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
واکاوی و نقد نهاد توبه در نظام حقوقی ایران راشد مرادی، شهرام محمدی، فرزاد پارسا (1396)
تأثیر لمس بر نقض وضو در مذاهب اربعه آرام انوری، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
بررسی احکام لیله القدر در شریعت اسلام گونا احمد نژاد، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1396)
بررسی تطبیقی احکام ولد الزنا با ولد اللعان در مذاهب اربعه سعدی جلالی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1396)
مدلول امر در اصول فقه اهل سنّت و بازتاب آن در فقه محمد هژبری، سید نوید نقشبندی، فرزاد پارسا (1394)
بررسی مبانی فقهی تمکین زوجه نسبت به زوج در مذاهب اربعه شیلان سجادی، سهیلا رستمی، فرزاد پارسا (1394)
بررسی مفهوم شناسی قتل عمد در مذاهب اربعه و نظام کیفری ایران گلاویژ مینایی، فرزاد پارسا، شهرام محمدی (1394)
بررسی وجود بدعت و نقد آن در مساجد اهل سنت شهر سنندج آرش احمدی، فرزاد پارسا، سالم افسری (1394)
احکام مراهق در مذاهب اربعه اهل سنت نجم الدین سعیدی، فرزاد پارسا (1393)
بررسی حکم سرقت از بیت المال در مذاهب اربعه و قوانین کیفری ایران مهناز ابراهیمی، فرزاد پارسا، شهرام محمدی (1393)
بازتاب اختلاف فقها در احتجاج به احادیث مرسل در فروع فقهی جمیله پرکار، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1393)
بررسی ماهیت، احکام و آثار خواب در فقه مذاهب اربعه اهل سنت حلیمه کریمی، فرزاد پارسا، سهیلا رستمی (1393)
بررسی حکم فقهی استعمال محرمات در مصارف درمانی در مذاهب اربعه اهل سنت صابر پرویزی، فرزاد پارسا، کامبیز حسن زاده (1392)
بررسی نظریه ی کلام نفسی و بازتاب آن در اصول فقه اهل سنت فائق قوامی، فرزاد پارسا، کیوان بلند همتان (1392)
نکاح فاسد و احکام و آثار مترتب بر آن در مذاهب اربعه اهل سنت توفیق فلاحی، سالم افسری، فرزاد پارسا (1392)
بررسی حکم ختنه در فقه مذاهب اربعه اهل سنت ریبوار یوسف پناه، فرزاد پارسا (1391)
حجیت الهام در استنباط احکام شرعی در مذاهب اربعه مهدی مصطفایی، فرزاد پارسا، سالم افسری (1391)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • فقه و اصول شافعی
بیشتر

سوابق اجرایی

  • معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه کردستان (1401 - ادامه دارد)
  • مدیر گروه فقه و حقوق شافعی (1394 - 1396)
بیشتر

گالری تصاویر

g الف