1403/01/31
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

تحصیلات

 • دکترای تخصصی بیوسیستماتیک حشرات (1387 - 1391)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد حشره شناسی کشاورزی (1382 - 1384)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی گیاه پزشکی (1378 - 1382)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Addition to Iranian Springtails fauna and a checklist of the Collembola from Kurdistan province Somaye Ahmadi, Hamed Ghobari, Masoumeh Shayan mehr, Kyumars Mohammadi Samani, Igor Kaprus (2023)
Evaluation of intercropping indices and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) faride salari, shiva Khalesro, Gholamreza Heidari, Hamed Ghobari (2022)
Demographic Comparison of Phthorimaea operculella (Zeller) (Lepidoptera: Gelechiidae) Reared on Different Potato Cultivars Somayeh salavati, Hamed Ghobari, Amin Sadeghi, Ahmet Bayram, Mostafa Maroufpoor (2022)
New Pseudachorutes species Tullberg, 1871 (Collembola, Neanuridae) with a key to Iranian species of the genus Masoumeh Shayan mehr, Igor Kaprus, Hamed Ghobari, Eliye Yahyapour, Kyumars Mohammadi Samani, Mehdi Ghajar Sepanlou, Elham Yoosefi Lafooraki (2022)
An overview of the Iranian Chironomidae (Diptera) diversity with an updated checklist with the provincial distribution Armin Namayandeh, Edris Ghaderi, Habibiollah Mohammadi, Hamed Ghobari (2021)
Chironomidae (Diptera: Insecta) of Qeshlagh River, Kurdistan: DNA and morphology reveal new genus, species, and faunistic records for Iran Habibiollah Mohammadi, Hamed Ghobari, Edris Ghaderi, foad Fatehi, Heman Salehi, Armin Namayandeh (2021)
Three new taxa of longhorn beetles (Coleoptera: Cerambycidae) from Kurdistan province, west of Iran Mikhail Danilevsky, Hamed Ghobari, Fardin Faizi, Jamasb Nozari (2021)
مقایسه ویژگی های کمی و کیفی گلرنگ و نخود در سیستم های کشت مخلوط جایگزینی و افزایشی فریده سالاری، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، حامد غباری (1399)
Two new species of Phytoecia Dejean, 1835 (Coleoptera, Cerambycidae) from Iran Fardin Faizi, Mikhail Danilevsky, Hamed Ghobari, Jamasb Nozari (2020)
فون سوسک های زمینی (خانوادهCarabidae ) در مراتع استان البرز (ایران) سعیده محمدی، حمید عادلی منش، جاماسب نوذری، سعید آزادبخش، حامد غباری (1398)
تأثیر الگوهای کشت گلرنگ و نخود بر تنوع زیستی بندپایان فریده سالاری، شیوا خالص رو، حامد غباری، غلامرضا حیدری (1398)
New species and records of Cunaxinae mites (Acari: Trombidiformes: Cunaxidae) from Iran Saeid Paktinat-Saeij, Mohammad Bagheri, Tatiana M.M.G. De Castro, Alireza Saboori, Gholamhossain Gharekhani, Hamed Ghobari (2017)
Coleoscirinae mites (Acari: Trombidiformes: Cunaxidae) from Iran with description of a new species of Neobonzia Saeid Paktinat-Saeij, Mohammad Bagheri, Tatiana M.M.G. De Castro, Alireza Saboori, Gholamhossain Gharekhani, Hamed Ghobari (2016)
Monitoring Infestations of Oak Forests by Tortrix viridana (Lepidoptera: Tortricidae) using Remote Sensing Leila Gooshbor, Mahtab Pir Bavaghar, Jamil Amanollahi, Hamed Ghobari (2016)
بررسی حضور، پراکنش و دوره فعالیت حشره کامل جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.:Tortriucidae با استفاده از تله فرمونی در استان کردستان حامد غباری، سید حسین گلدانساز، حسن عسکری، احمد عاشوری، عزیز خرازی پاکدل، محمد رضا بی همتا (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مدیریت کنه سیکلامن در مزارع توت فرنگی مصطفی معروف پور، امین صادقی، حامد غباری (1402)
بررسی خصوصیات تنوع گونه ای سوسک های خانواده Carabidae در مزارع توت فرنگی استان کردستان (ایران) سعید ابراهیمی، حامد غباری، امین صادقی، مصطفی معروف پور (1402)
First record of the genus Scirula (Acari: Trombidiformes: Cunaxidae) from Iran Milad Davari, Masoud Hakimitabar, Hamed Ghobari, Saeid Paktinat-Saeij (2022)
The optimum water temperature and degree days for the Chironomus riparius (Meigen, 1804) growth Sorour Hemmati, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Hamed Ghobari, Armin Namayandeh (2022)
Population dynamics of Qeshlaq River Chironomidae , Kurdistan , Iran Pegah Mirehbaigi, Hamed Ghobari, Edris Ghaderi, Habibiollah Mohammadi, Armin Namayandeh (2022)
مطالعه فونستیک تریپسهای شهرستان قروه (استان کردستان) بختیار محمدی (دانشجو)، امین صادقی، حامد غباری، مجید میراب بالو (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridianaبا استفاده از نشانگرISSR حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
بررسی اثر فاصله جغرافیایی و تنوع میزبان بر تنوع ژنتیکی پروانه جوانهخوار بلوطTortrix viridiana حجت الله غلامی، حامد غباری، هدیه بدخشان، جواد ناظمی رفیع، هیمن صالحی (1396)
پکنههای شکارگر بالاخانوادهی Bdelloidea (Acari: Trombidiformes: Prostigmata) شهرستان آمل، استان مازندران، ایران سعید پاک طینت سئیج، محمد باقری، علیرضا صبوری، غلامحسین قره خانی، حامد غباری (1395)
معرفی برخی گونه های تریپسThysanoptera در شمال ایران مجید میراب بالو، حامد غباری، مهری شعیبی (1394)
بررسی تفاوت میان ترکیبات مغذی موجود در میزبان های مختلف پروانه برگخوار بلوط (Tortrix viridana L. Lepidoptera: Tortricidae) هیدی یزدان فر، مهرداد قدس خواه دریایی، جلال جلالی سندی، حامد غباری (1394)
بررسی تاثیر میزبان های مختلف روی شاخص های تغذیه پروانه برگخوار بلوط Tortrix viridana L. Lepidoptera: Tortricidae هیدی یزدان فر، مهرداد قدس خواه دریایی، جلال جلالی سندی، حامد غباری (1394)
تأثیر میزبان های مختلف روی بعضی ترکیبات آنزیمی و غیر آنزیمی پروانه برگخوار بلوط (Tortrix viridana L. Lepidoptera: Tortricidae) هیدی یزدان فر، مهرداد قدس خواه دریایی، جلال جلالی سندی، حامد غباری (1394)
هماهنگ سازی شاخص NDVI حاصل ازتصاویر لندست 8 با لندست های نسل قبل لیلا گوشبر، مهتاب پیرباوقار، جمیل امان اللهی، حامد غباری (1393)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم با دما در مزرعه بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
بررسی رابطه بین میزان تراکم سن گندم (Eurygaster integriceps put) در مزرعه با رطوبت (بارندگی) بعد از ریزش کامل از اماکن زمستان گذران منوچهر گرجی پور افتحی، امین صادقی، جواد ناظمی رفیع، حامد غباری، روناک کاکه آذر (1392)
بررسی رنگ تله های فرمونی در میزان شکار پروانه جوانه خوار بلوطTortrix viridana (Lep. Tortricidae مصطفی منصور قاضی، حامد غباری، حسن عسکری، بختیار مرادی (1386)
برخی از فاکتورهای موثر در کارایی تله های فرمونی برای پایش پروانه جوانه خوار بلوط ( Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae در استان کردستان حامد غباری، سید حسین گلدانساز، حسن عسکری، عزیز خرازی پاکدل، احمد عاشوری، بختیار مرادی (1385)
بررسی بیمارگری قارچ Beauveria bassiana روی کرم سبز برگخوار برنجNarenga Aenescens Moor (Lep.:Noctuidae محمود فاضلی دینان، عزیز خرازی پاکدل، غلامرضا رسولیان، فرامرز علی نیا، مهرداد عمواقلی طبری، حامد غباری، علیرضا طلایی حسنلویی (1385)
بررسی زیست شناسی و اکولوژیکی کرم سبز برگخواربرنج Naranga aenescens (Lep.: Noctuidae در استان مازندران محمود فاضلی دینان، عزیز خرازی پاکدل، غلامرضا رسولیان، فرامرز علی نیا، مهرداد عمواقلی طبری، حامد غباری، علیرضا طلایی حسنلویی (1385)
استفاده از تله فرمونی در ردیابی و بررسی دوره فعالیت حشره کامل پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) در استان کردستان حامد غباری، سید حسین گلدانساز، حسن عسکری، احمد عاشوری، عزیز خرازی پاکدل، مصطفی منصور قاضی (1385)
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
جوندگان و پرندگان خسارتزای محصولات کشاورزی مجید میراب بالو، حامد غباری، جبار جمالی (1394)
پایان نامه
زیست شناسی شیرونومیده Chironomus riparius تصفیه خانه آب شرب سنندج با هدف کنترل جمعیت آن سرور همتی، حبیب الله محمدی، آرمین نماینده، حامد غباری (1401)
تنوع زیستی رده ی دم فنری ها (Collembola Lubbock, 1870) در برخی از زیستگاه های شهرستان مریوان (استان کردستان) سمیه احمدی، معصومه شایان مهر، حامد غباری، ایگور کاپروس، کیومرث محمدی سمانی (1399)
شناسایی گونه های تریپس شهرستان قروه در استان کردستان بختیار محمدی (دانشجو)، حامد غباری، امین صادقی، مجید میراب بالو (1398)
بررسی عملکرد و اجزاء عملکرد گلرنگ و نخود و ارزیابی تنوع زیستی بندپایان در سیستم کشت مخلوط فریده سالاری، شیوا خالص رو، حامد غباری، غلامرضا حیدری (1397)
بررسی برخی ویژگی های تنوع زیستی سخت بالپوشان خانواده Carabidae در شهرستان سنندج سعید ابراهیمی، حامد غباری، امین صادقی، جاماسب نوذری (1396)
تأثیر خشکی بر نهال های مازودار (Quercus infectoria) و عملکرد پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. حمید میره کی، نقی شعبانیان، محمد شفیع رحمانی، حامد غباری (1395)
شناسایی جنگل های آلوده به پروانه جوانه خوار بلوط با استفاده از سنجش از دور لیلا گوشبر، جمیل امان اللهی، مهتاب پیرباوقار، حامد غباری (1393)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
بررسی مقدماتی فون کنه های پارازیتنگونای خشکی زی در استان کردستان حامد غباری، مسعود حکیمی تبار، علیرضا صبوری (1399)
تنوع زیستی بندپایان خاکزی در عرصه های جنگلی کیومرث محمدی سمانی، امید جوهرچی، نرگس پردل، زاهد شاکری، مصطفی میرزایی، سعید پاک طینت سئیج، اسماعیل باباییان، وحید حسینی، حامد غباری (1398)

علایق پژوهشی

 • کنترل بیولو‍ژیک آفات جنگلی
 • مدیریت انبوهی آفات
 • تنوع زیستی حشرات(مخصوصا راسته سخت بالپوشان)
 • سیستماتیک سخت بالپوشان خانواده Buprestisdae
بیشتر

دانشجویان

 • حجت الله غلامی
  نام: حجت الله غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سما نویدی
  نام: سما نویدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
 • سمیه صلواتی
  نام: سمیه صلواتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: حشره شناسی کشاورزی
  پایان نامه:
بیشتر