1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی برخی ویژگی های تنوع زیستی سخت بالپوشان خانواده Carabidae در شهرستان سنندج
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
carabidae، تله گودالی، سنندج، باغ، جنگل، مرتع
سال 1396
پژوهشگران سعید ابراهیمی(دانشجو)، حامد غباری(استاد راهنما)، جاماسب نوذری(استاد مشاور)، امین صادقی(استاد مشاور)

چکیده

این پژوهش در سال 1395 در شهرستان سنندج، واقع در استان کردستان برای بررسی تنوع زیستی سوسکهای Carabidae در 5 منطقه اعم از 2 باغ، 2 مرتع و یک جنگل دست کاشت سوزنی برگ با استفاده از تله گودالی انجام گرفت تا تغییرات تنوع زیستی خانواده Carabidae درطول فصول بهار و تابستان در برخی اکوسیستم های شهرستان سنندج، میزان تفاوت و تشابه تنوع زیستی خانواده مذکور در اکوسیستم های مورد نظر، کارایی تله های گودالی مختلف در نشان دادن ساختار جمعیتی خانواده مذکور در اکوسیستم های مورد مطالعه را بررسی کنیم. طی این نمونه برداری 7074 نمونه متعلق به 38 گونه،26 جنس، 14 قبیله و 9 زیر خانواده شناسایی شد که 32 گونه برای فون کردستان جدید می باشد. طی این پژوهش ما 15 تله گودالی در جنگل آبیدر، 15 تله در مرتع آبیدر، 30 تله در باغ علی آباد، 30 تله در باغ حسن آباد و 30 تله در مرتع حسن آباد کار گذاشته شد. طبق نتایج به دست آمده مرتع حسن آباد با وجود کمترین فرد به دام افتاده بیشترین تنوع و مرتع حسن آباد کمترین تنوع را دارد و دلیل آن پوشش گیاهی ضعیف، رفت و آمد انسانی زیاد و همچنین نزدیک جاده بودن است. همچنین فراوانی سوسک های کارابیده دراوایل اردیبهشت و شهریور ماه در کمترین حد خود قرار دارد و این خود نشان دهنده پوشش گیاهی ضعیف و شرایط آب و هوایی نامناسب است.