1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
شناسایی گونه های تریپس شهرستان قروه در استان کردستان
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
بال ریشکداران، گیاهخوار، شکارگر، قروه، کردستان.
سال 1398
پژوهشگران بختیار محمدی (دانشجو)(دانشجو)، امین صادقی(استاد راهنما)، حامد غباری(استاد راهنما)، مجید میراب بالو(استاد مشاور)

چکیده

به منظور شناسایی فون تریپس های (Insecta: Thysanoptera) شهرستان قروه (استان کردستان)، نمونه برداری از گیاهان مختلف طی سال های 1396-1394 انجام شد. در این بررسی، نمونه برداری ها با استفاده از تور حشره گیری و همچنین تکاندن گیاهان مختلف درون سینی سفید انجام گرفت. نمونه های تریپس پس از جمع آوری در داخل شیشه های محتوی الکل 75 درصد نگهداری و پس از انتقال به آزمایشگاه، از آنها اسلایدهای میکروسکوپی تهیه گردید. در این مطالعه، در مجموع 13 گونه تریپس متعلق به 8 جنس و 4 خانواده جمع آوری و شناسایی شد. Terebrantia, Thripidae Anaphothrips sudanensis Trybom Aptinothrips rufus (Haliday) Frankliniella intonsa (Trybom) Frankliniella occidentalis (Pergande) Sitothrips arabicus Priesner Thrips meridionalis (Priesner) Thrips tabaci Lindeman Thrips vulgatissimus (Haliday) Terebrantia, Melanthripidae Melanthrips fuscus (Sulzer) Terebrantia, Aeolothripidae Aeolothrips intermedius Bagnall Tubulifera, Phlaeothripidae Haplothrips ganglbaueri Schmutz Haplothrips reuteri (Karny) Haplothrips tritici (Kurdjumov) در بین گونه های جمع آوری شده فقط گونه Aeolothrips intermedius شکارگر بوده و بقیه گونه ها فعالیت گیاهخواری دارند.