1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
استفاده از تله فرمونی در ردیابی و بررسی دوره فعالیت حشره کامل پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) در استان کردستان
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پروانه جوانه خوار بلوط، تله فرمونی، کردستان
سال 1385
پژوهشگران حامد غباری ، سید حسین گلدانساز ، حسن عسکری ، احمد عاشوری ، عزیز خرازی پاکدل ، مصطفی منصور قاضی

چکیده

پروانه جوانه خوار بلوط Tortrix Viridana (Lep.:Tortricidae) از مهم ترین آفات جنگل های بلوط می باشد و هر ساله خسارت عمده ایی را به این جنگل ها وارد می کند. یکی از روش های مناسب برای پایش و کنترل این آفت، استفاده از تله های فرمونی می باشد. این آفت تاکنون از جنگل های بلوط استان کردستان گزارش نشده است. بنابراین حضور و پراکنش و دوره فعالیت آفت مذکور در جنگل های بلوط استان کردستان با استفاده از تله های فرمونی مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی حضور و پراکنش پروانه جوانه خوار بلوط در این استان، 15 محل با فاصله تقریبی 40 کیلومتر از یکدیگر، از شهرستان کامیاران در جنوب غربی، تا منتهی الیه شمال غربی استان، تله گذاری شد. همچنین طی این تحقیق دوره فعالیت حشرات کامل، با استفاده از تله های نصب شده در منطقه قلعه جی، مورد مطالعه قرار گرفت. در تمام محل ها، تله ها با حداقل فاصله 30 متر از همدیگر روی درختان بلوط در ارتفاع 5/1 تا 2 متری از سطح زمین نصب شدند. نتایج آزمایشات نشان دادکه این آفت در تمام مناطق، تله گذاری شده از کامیارن تا بانه حضور دارد.بالاترین تراکم، در ارتفاعات کولیت در قسمت غربی استان به ثبت رسید. بررسی دوره ظهور حشرات کامل نشان داد که اولین شب پره ها در تاریخ 26 اردیبهشت به دام افتاده و در زمان اوج پرواز در تاریخ 31 اردیبهشت اتفاق افتاد.آخرین شب پره ها نیز در تاریخ سوم تیر به دام افتادند. بدین ترتیب، طی یک دوره 40 روزه، حشرات کامل فعال بوده و پس از جفت گیری، تخم ریزی می نمایند، حدود نه ماه را به حالت تخم سپری میکنند و در بهار سال بعد، همزمان با باز شدن جوانه ها، لاروها نیز آغاز می گردد.