1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات درس

عنوان اکولو‍ِ ژی حشرات
شماره
مقطع کارشناسی ارشد
پیش‌نیاز
توضیحات