1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تفاوت میان ترکیبات مغذی موجود در میزبان های مختلف پروانه برگخوار بلوط (Tortrix viridana L. Lepidoptera: Tortricidae)
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
پروانه برگ خوار بلوط،Tortrix viridanaترکیبات برگ، میزبان
سال 1394
پژوهشگران هیدی یزدان فر ، مهرداد قدس خواه دریایی ، جلال جلالی سندی ، حامد غباری

چکیده

پروانه ی برگ خوار بلوطTortrix viridana یکی از مخرب ترین آفاتی است که باعث ایجاد خسارت در گونه های مختلف بلوط می شود. عناصر معدنی شامل فسفر، پتاسیم، منیزیم، نیتروژن و ترکیبات مغذی شامل کربوهیدرات کل و پروتئین به علاوه ی آب موجود در سه میزبان اصلی این آفت شاملQ.infectoria Oliv, Q.branti Lindl, Q.libani Oliv در غرب ایران مورد بررسی قرار گرفت. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین مقدار نیتروژن، پروتئین کل، آب، پتاسیم، منیزیم و کربوهیدرات کل و از طرفی کمترین مقدار کلسیم در برگهای Q.libani وجود داشت. نتایج این مطالعه حاکی از است که باتوجه به مناسب تر بودن ترکیبات معدنی و مغذی در برگهایQ.libani در مقایسه با دو میزبان دیگر، این گونه به عنوان بهترین میزبان برای لاروهای معرفی T.viridana می شود.