1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
چگونه تنوع زیستی را اندازه گیری کنیم؟
نوع پژوهش
تدریس در کارگاه
کلیدواژه‌ها
تنوع زیستی، شاخص پارامتریک، شاخص غیر پارامتریک، شاخص تشابه
سال 1401
پژوهشگران حامد غباری

چکیده

در کارگاه مورد نظر ابتدا اهمیت تنوع زیستی و مفاهیم پایه ای آن توضیح داده شد، سپس نحوه محاسبه تنوع زیستی و ارزیابی آن توسط شاخص های پارامتریک و غیر پارامتریک بصورت مبسوط ارائه شد. در ادامه کارگاه مورد نظر نرم افزارهای کاربردی مورد استفاده در محاسبه تنوع زیستی معرفی شد و نحوه کاربرد آنها توضیح داده شد