1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی زیست شناسی و اکولوژیکی کرم سبز برگخواربرنج Naranga aenescens (Lep.: Noctuidae در استان مازندران
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
Naranga Aenescens، زیست شناسی، کرم سبز برگخوار برنج، مازندران
سال 1385
پژوهشگران محمود فاضلی دینان ، عزیز خرازی پاکدل ، غلامرضا رسولیان ، فرامرز علی نیا ، مهرداد عمواقلی طبری ، علیرضا طلایی حسنلویی ، حامد غباری

چکیده

زمستان گذرانی کرم سبز برگخوار برنج Naranga Aenescens بصورت شفیره در داخل بقایای برنج و علف های هرز موجود در حاشیه مزارع می باشد. ظهور حشرات کامل در هفته اول اردیبهشت ماه صورت می گیرد. حشرات ماده پس از جفت گیری در خزانه روی برگ های برنج تخم ریزی می کند. در مزارع برنج تخم ریزی در هر دو سطح برگ بویژه سطح رویی صورت می گیرد، که این دسته جات تخم معمولا به صورت منطم 1 تا 7 عدد متغیر است، اما تخم ها اکثرا در دسته های 3 الی 4 تایی گذاشته می شوند. زمان تفریخ تخم ها در شرایط دمای مزرعه با ماکزیمم 2 ±28 و مینیمم 2±23 درجه سانتیگراد و رطوبت نسبی 5±853 3 الی4 روز می باشد، در صورتی که در شرایط آزمایشگاهی داخل ژرمانیتور، در دمای 1±23، رطوبت نسبی 5±85 و روشنایی 16 ساعت این زمان 3 روز می باشد. مدت زمان سن اول لاروی 3 تا 4 روز، سن دوم 4 تا 5 روز و سن سوم 5 تا 6 روز و طول دوره لاروی بین 12 تا 14 روز می باشد. سن اول لاروی تنها از پارانشیم و لاروهای سنین دوم وسوم ازتمامی سطح برگ به استثنای رگبرگ اصلی تغذیه می نمایند. لازم به ذکر است که در بررسی های خزانه مشاهده شد که لاروهای سنین مختلف ترجیح میزبانی را به رقم طارم نسبت به ارقام دیگر از جمله فجر، ندا، خزر و نعمت نشان می دهند. لارو سن آخر در نسلهای سوم وچهارم در محل اتصال برگ به ساقه و در نزدیکی سطح آب شفیره شده و به دیاپوز می روند. شفیره های نسل اول و دوم ابتدا سبز رنگ بوده و پس از 1 الی 2 روز به رنگ قهوه ای در می آیند در صورتیکه شفیره های نسل سوم و در صورت تشکیل نسل چهارم قهوه ای پر رنگ می باشند. شفیره های ماده بزرگ تر از شقیره های نر بوده و برگ برنج را 4 بار به دور خود تا می کنند در صورتیکه شفیره های نر کوچک تر بوده و برگ برنج را 2 و گاهی تا 3 بار به دور خود تا می کنند. طول دوره شفیره گی در شرایط آزمایشگاهی داخل ژرمیناتور با دمای 1±23 درجه سانتیگراد، رطوبت نسبی 5±85 درصد و روشنایی 16 ساعت بین 4 تا 5 روز و در شرایط مزرعه در دمای 3± 28 درجه و رطوبت نسبی 5 ±85 درصد 5 تا 7 روز می باشد. کرم سبز برگخوار برنج 3 نسل کامل و یک نسل ناقص را ایجاد می کند. نسل اول از اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد، نسل اول از اوایل اردیبهشت تا اوایل خرداد، نسل دوم از اواسط خرداد تا اوایل تیر، نسل سوم از اواسط تیر تا اوایل مرداد مرداد و نسل چهارم در اواخر مرداد شفیره