1403/03/05
حامد غباری

حامد غباری

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 56801091100
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن: 09183715818

مشخصات پژوهش

عنوان
شیرونومیده (دوبالان: حشرات) ساکن در تصفیهخانه آب شرب شهر سنندج استان کردستان، ایران: ساختار جمعیتی، تنوع زیستی و روشهای کنترل جمعیت آن
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
تصفیه خانه آب شرب، شهر سنندج، شیرونومیده، روش های کنترل
سال 1400
پژوهشگران نرمین داودی(دانشجو)، حبیب الله محمدی(استاد راهنما)، حامد غباری(استاد راهنما)، آرمین نماینده(استاد مشاور)، ادریس قادری(استاد مشاور)

چکیده

تامین آب شرب شهری در دنیا و ایران از اهمیت ویژه ای برخوردار است و توسط تصفیه خانه های آب شرب انجام می گیرد. آب شرب شهر سنندج نیز توسط تصفیه خانه این شهر تامین می شود و همواره مدیران این بخش برای کنترل برخی آبزیان ریز با مشکلاتی مواجه هستند. این تصفیه خانه در فصول گرم سال در حوضچه های کلاریفایر با رشد زیاد شیرونومیده ها (Chironomidae) مواجه شده که باعث ایجاد مشکلاتی در طی فرایند تصفیه آب می شود. در این مطالعه سعی شد گونه یا گونه های غالب شیرونومیده شناسایی و منشا ورود آن ها به تصفیه خانه مورد بررسی قرار گیرد تا راهکارهای عملی کنترل آن ارائه شود. نتایج شناسایی های ریخت شناسی و مولکولی نشان داد که گونه غالب تصفیه خانه Chironomus riparius می باشد. این گونه در دریاچه سد قشلاق و مخازن آب تصفیه شده داخل شهر مشاهده نشد اما در رودخانه قشلاق و حوضچه های کلاریفایر فاز 1 و 2 با نوسان تراکم در طی نمونه برداری مشاهده شد. بررسی اثر عوامل مختلف فیزیکوشیمیایی در محیط تصفیه خانه نشان داد که بین میزان اکسیژن محلول آب (DO) و تعداد لاروهای موجود در رسوبات به مقدار قابل توجهی همبستگی منفی (73/0-) وجود دارد. نتایج اندازه گیری فاکتورها (هدایت الکتریکی ، اکسیژن محلول آب ،دمای آب )نشان داد که بین فاکتور هدایت الکتریکی (EC) با جمعیت لاروها همبستگی مثبت (63/0) وجود دارد. بر اساس نتایج مطالعه و مشاهدات انجام شده از مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر افزایش جمعیت شیرونومیده ها می توان به تجمع رسوب در بستر مخازن کلاریفایر، افزایش دمای آب، شستشتوی ناقص حوضچه ها و عملکرد ناقص لجن روب ها اشاره کرد. بنابراین بهترین راهکار جهت پیشگیری، شستشوی دقیق و مرتب ماهانه حوضچه های کلاریفایر، ترمیم حوضچه ها و لجن روب ها، استفاده از فیلترهای با قطر کمتر از 50 میکرومتر در ورودی آب خام تصفیه خانه جهت کنترل ورود مواد آلی و زیستی از قبیل تخم و لارو حشرات آبزی به داخل تصفیه خانه و کاهش لجن و رسوب بستر حوضچه ها می باشد.