1403/03/31

ادریس قادری

مرتبه علمی:
ارکید: https://orcid.org/0000-0002-9875-7735
تحصیلات: کارشناسی ارشد
اسکاپوس:
دانشکده: دانشکده منابع طبیعی
نشانی: دانشکده منابع طبیعی
تلفن:

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
A new Drusinae (Trichoptera: Limnephilidae) species from the Zagros Mountains in the Kurdistan Province, Iran Halil Ibrahimi, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian (2024)
بررسی تولیدمثل و تعیین رژیم غذایی سیاه‌ماهی Capoeta capoeta (Güldenstädt, 1773) در دریاچه سد سنگ سیاه دهگلان، استان کردستان فریدون فیضی، حبیب الله محمدی، وحید زادمجید، ادریس قادری، روناک زارعی، شهناز فتحی، مهدی برمر (1402)
First record of Glossosoma unguiculatum Martynov, 1925 (Trichoptera, Glossosomatidae) from Iran Halil Ibrahimi, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian, Ronak zareii, Laila Pirozi (2023)
Athripsodes saral sp. nov., a new Leptoceridae (Trichoptera) from the Kurdistan Province, Iran Habibiollah Mohammadi, Halil Ibrahimi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian, Arman mansouri, Farshad Maolodi (2023)
A new species of the genus Hydropsyche Pictet, 1834 (Trichoptera: Hydropsychidae) from Kurdistan Province, Iran Halil Ibrahimi, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Erfan Karimian (2023)
First record of Oxynoemacheilus zarzianus Freyhof & Geiger, 2017 from Iran (Teleostei: Nemacheilidae) Soheil Eagderi, Atta Mouludi-Saleh, Edris Ghaderi, Joerg Freyhof (2022)
An overview of the Iranian Chironomidae (Diptera) diversity with an updated checklist with the provincial distribution Armin Namayandeh, Edris Ghaderi, Habibiollah Mohammadi, Hamed Ghobari (2021)
بررسی شاخص های تغذیه ای ماهی گارا (Garra rufa) در رودخانه قشلاق سنندج، استان کردستان مهدی برمر، حبیب الله محمدی، وحید زادمجید، ادریس قادری (1400)
New faunistic records of Chironomidae (Diptera: Insecta) from Iran Armin Namayandeh, Edris Ghaderi, Habibiollah Mohammadi (2021)
Chironomidae (Diptera: Insecta) of Qeshlagh River, Kurdistan: DNA and morphology reveal new genus, species, and faunistic records for Iran Habibiollah Mohammadi, Hamed Ghobari, Edris Ghaderi, foad Fatehi, Heman Salehi, Armin Namayandeh (2021)
Dietary supplementation with curcumin nanomicelles, curcumin, and turmeric affects growth performance and silver nanoparticle toxicity in Cyprinus carpio Fereshteh Pirani, Shadieh Moradi, Samyar Ashoori, Seyed Ali Johari, Edris Ghaderi, Il Je Yu, Hoi Pin Kim (2021)
Molecular validity of nemacheilid loaches from Choman River drainage, Kurdistan, Iran Edris Ghaderi, HAMID FARAHMAND, Barzan Bahrami Kamangar, Mohammad ali Nematollahi (2021)
بررسی عوامل فیزیکوشیمیایی آب دریاچه سد گاران مریوان به‎منظور فعالیت‎های آبزی‎پروری عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، حمید حسین پور، نظیر واحدی (1399)
ارزیابی کیفیت آب دریاچه سد گاران مریوان با استفاده از شاخص کیفی NSFWQI عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، ادریس قادری (1399)
بررسی تنوع ژنتیکی کفتار راه راه ایرانی (Hyaena hyaena Linnaeus, 1753) با استفاده از ژن میتوکندریایی ND2 در ایران لیلی حیدری، شهرام کبودوندپور، هانیه غفاری، محمدعلی ادیبی، ادریس قادری (1397)
Growth and reproductive biology of Capoeta damascina (Valenciennes, 1842) from a tributary of Tigris Barzan Bahrami Kamangar, Edris Ghaderi, Hamid Hosseinpour (2015)
Stone loaches of Choman River system, Kurdistan, Iran (Teleostei: Cypriniformes: Nemacheilidae) Barzan Bahrami Kamangar, Artem M. Prokofiev, Edris Ghaderi, Theodore T. Nalbant (2014)
Effects of Clove Oil as An Anesthetic on Some Hematological Parameters of carassius auratus Shahedah Abdolazizi, Edris Ghaderi, Noshin Naghdi, Barzan Bahrami Kamangar (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مطالعه ارجحیت غذایی و توان تغذیه ماهی کپور سرگنده (Hypophthalmichthys nobilis) از جلبک های موثر در طعم و بوی آب شرب (سد قشلاق سنندج، استان کردستان) روناک زارعی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری، عرفان کریمیان، لیلا پیروزی، فرشاد مولودی (1401)
معرفی یک گونه جدید از خانواده گاماریده (Gammaridae) غرب ایران (رشته کوه زاگرس)، استان کردستان آرمان منصوری، ادریس قادری، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر (1401)
Population dynamics of Qeshlaq River Chironomidae , Kurdistan , Iran Pegah Mirehbaigi, Hamed Ghobari, Edris Ghaderi, Habibiollah Mohammadi, Armin Namayandeh (2022)
The optimum water temperature and degree days for the Chironomus riparius (Meigen, 1804) growth Sorour Hemmati, Habibiollah Mohammadi, Edris Ghaderi, Hamed Ghobari, Armin Namayandeh (2022)
مطالعه زیست شناسی تولیدمثل سیاه ماهی (Capoeta gracilis) دریاچه سد سنگ سیاه شهرستان دهگلان، استان کردستان فریدون فیضی، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، وحید زادمجید، روناک زارعی، شهناز فتحی، مهدی برمر (1399)
بررسی ارجحیت غذایی دکتر ماهی Garra rufa در حوضه سد قشلاق، استان کردستان مهدی برمر، حبیب الله محمدی، ادریس قادری، وحید زادمجید (1398)
تاثیر عصاره گل میخک بر روی برخی فاکتورهای خونی ماهی حوض (Carassius auratus) ادریس قادری، شاهده عبدالعزیزی، برزان بهرامی کمانگر، نوشین نقدی، علی اکبر مظفری، راضیه یونسی (1389)
پایان نامه
مطالعه ارجحیت غذایی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در سد قشلاق سنندج با هدف تعیین میزان توان کنترل جوامع جلبکی روناک زارعی، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، عرفان کریمیان، ادریس قادری (1402)
مطالعه ارجحیت غذایی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) در سد قشلاق سنندج با هدف تعیین میزان توان کنترل جوامع جلبکی روناک زارعی، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، عرفان کریمیان، ادریس قادری (1402)
شناسایی و بررسی تنوع زیستی خانواده Gammaridae در برخی اکوسیستم‌های آبی مهم استان کردستان آرمان منصوری، برزان بهرامی کمانگر، حبیب الله محمدی، ادریس قادری (1402)
بررسی تنوع و ساختار ژنتیکی گونه های ماهی جنس Squalius در حوضه های آبی کردستان سارا ویسیان، برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری (1401)
مطالعه انگل های کرمی اردک ماهیL. Esox lucius دریاچه زریوار مریوان اقبال غلامی، لقمان ملکی، ادریس قادری (1401)
زیست شناسی تغذیه و تولیدمثل اردک ماهی (Esox lucius) در دریاچه زریبار مریوان با تاکید بر اثرات بوم شناختی آن فرشاد مولودی، حبیب الله محمدی، برزان بهرامی کمانگر، ادریس قادری (1401)
بررسی امکان انجماد اسپرم مولدین نر وحشی سیاه ماهی فلس ریز (Capoeta damascina, Valenciennes, 1842) الهام فلاحی پور، وحید زادمجید، یان آنتونی ارنست بوتس، ادریس قادری (1397)
شناسایی لوچ ماهیان حوضه آبخیز رودخانه چومان (بانه-استان کردستان) با استفاده از تکنیک DNA barcoding ادریس قادری، محمد علی نعمت الهی، حمید فرحمند، برزان بهرامی کمانگر (1391)
بررسی تاثیر ارتفاع از سطح دریابر روی خصوصیات کمی و کیفی درختان بلوط وی ول در استان کردستان ادریس قادری، ایرج حسن زاد ناورودی، کمال نبی اللهی، جواد ترکمن (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
مطالعه اثرات رهاسازی ماهی کپور نقره‌ای (Hypophthalmichthys molitrix) بر کیفیت آب سدهای با هدف شرب (مطالعه موردی، دریاچه سد قشلاق سنندج) حبیب الله محمدی، آرمان منصوری، روناک زارعی، ادریس قادری، عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر (1402)
بررسی وضعیت تروفی و توان تولید آب دریاچه سد داریان در راستای تولید ماهی، اشتغالزایی و کارآفرینی در منطقه حبیب الله محمدی، ادریس قادری، عرفان کریمیان، برزان بهرامی کمانگر (1402)
ساخت و استفاده از فیلترمدیاهای محتوی نانو جاذب های مختلف به منظور حذف آمونیاک از سامانه های پرورش آبزیان سید علی جوهری، نگین ابراهیمی، اسرا محمدی، ادریس قادری، شیوا نیک روش، آمنه محمودزاده، آروین زارعی، حسام الدین عبایی، بهاره عابدینی (1401)
تهیه نقشه راه و ارائه برنامه های اجرایی احیای تالاب نئور (احیای گاماروس) با تاکید بر کنترل گونه مهاجم کاراس حبیب الله محمدی، شهناز فتحی، آرمان منصوری، روناک زارعی، ادریس قادری، خالد اوسطی (1399)
مطالعه لیمنولوژی و ارزیابی ذخائر سد گاران مریوان به منظور انجام فعالیتهای شیلاتی برزان بهرامی کمانگر، وحید زادمجید، ادریس قادری، عرفان کریمیان، حبیب الله محمدی (1397)
مطالعه ارزیابی ذخایر ماهیان استان کردستان- رودخانه قشلاق سنندج برزان بهرامی کمانگر، حمید حسین پور، ادریس قادری (1395)
تهیه DNA بارکد و طبقه بندی ذخایر ماهی استان کردستان برزان بهرامی کمانگر، تئودور نعلبنت، آرتم پروکوویف، ادریس قادری، بهمن بهرام نژاد، جلال رستم زاده (1394)