1403/03/05
سید نوید نقشبندی

سید نوید نقشبندی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید: https://orcid.org/0000-0001-9266-7539
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 564
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج. دانشگاه کردستان. دانشکده علوم انسانی
تلفن: 09183719874

تحصیلات

 • دکترای تخصصی الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1380 - 1386)
  عنوان رساله: مبانی استنباط احکام مسائل مستحدثه (در عصر حاضر)
 • کارشناسی ارشد الهیات و معارف اسلامی - فقه و حقوق اسلامی ، دانشگاه تهران ، ایران (1373 - 1375)
  عنوان رساله: نقش مصلحت در استنباط احکام
 • کارشناسی الهیات و معارف اسلامی - فقه شافعی ، دانشگاه تهران ، ایران (1369 - 1373)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
تأثیر حجامت بر احکام عبادی از دیدگاه مذاهب اسلامی یوسف احمدی، وریا حفیدی، سهیلا رستمی، سید نوید نقشبندی (1402)
پیشه حجامت از دیدگاه مذاهب اسلامی و آثار آن وریا حفیدی، سهیلا رستمی، سید نوید نقشبندی، یوسف احمدی (1402)
رخصت سید نوید نقشبندی (1398)
بررسی یافته های علم جنین شناسی بر اساس آیات قرآنی حنیفه سلامت، سید نوید نقشبندی (1398)
خرقی سید نوید نقشبندی (1394)
عبدالرحمن جزیری سید نوید نقشبندی (1389)
نظریه حصر ضروریات در مقاصد خمسه سید نوید نقشبندی (1386)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
مباحث کلامی در آثار مولوی کرد سید نوید نقشبندی (1399)
مروری بر تاریخ شکلگیری علم مقاصد سید نوید نقشبندی (1399)
تغییر احکام در بستر زمان سید نوید نقشبندی (1398)
خودی و دیگری در قرآن سید نوید نقشبندی (1398)
فقه از نگاه مولانا سید نوید نقشبندی (1397)
زن در فقه اسلامی سید نوید نقشبندی (1396)
تمدن فقیه پرور اسلامی سید نوید نقشبندی (1394)
کتاب
مبادی اصول فقه شافعی سید نوید نقشبندی (1396)
شه رعیات سید نوید نقشبندی (1383)
تاریخ فقه اسلامی سید نوید نقشبندی (1381)
پایان نامه
بررسی حکم تیامن در فقه اسلامی عمر هوشیاری، سید نوید نقشبندی (1401)
تصحیح وتحقیق کتاب«محاضرات فی أصول الحدیث» لعبدالله الچرستانی ره نگین وهاب نسرالدین، سید نوید نقشبندی (1401)
ویژگیهای دعوتگر اسلامی در سنت نبوی از دیدگاه اهل سنت عبدالرحمن نوین روز، سید نوید نقشبندی (1401)
حکم شرعی تشبه به جنس مخالف در فقه اسلامی محمد رحیم قادری، سید نوید نقشبندی (1401)
متعه طلاق در مذاهب اربعه ایمن محمودی، سید نوید نقشبندی (1401)
تزکیه شاهد در فقه مذاهب اربعه سرور امامی، سید نوید نقشبندی (1400)
پمبانی فقهی وظایف زوجه در منزل در فقه اهل سنت سید عبدالسلام حسینی، سید نوید نقشبندی (1400)
توارث بین مسلمان و غیر مسلمان در فقه مذاهب اربعه کیومرث کریمی، سید نوید نقشبندی (1399)
بررسی احکام حجامت در فقه مذاهب اربعه یوسف احمدی، وریا حفیدی، سید نوید نقشبندی (1398)
مفهوم قلب در قرآن کریم رئوف کریمیان، سید نوید نقشبندی (1398)
بررسی تطبیقی حکم امامت زن در نماز در فقه اسلامی عادل خلیلی، سید نوید نقشبندی (1398)
بررسی تطبیقی احکام حکمیت بین زوجین در مذاهب اربعه ی اهل سنت مریم مجد، سید نوید نقشبندی، وریا حفیدی (1398)
بررسی حکم نقل اعضاء در فقه اسلامی ناسک حمه سعید احمد، سید نوید نقشبندی (1397)
بررسی مصادیق تبدیل مهر المسمی به مهر المثل در مذاهب اربعه امین احمدی مقدم، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1396)
بررسی مجاز در قرآن از دیدگاه اصولیان و آثار مترتب بر آن جمال بادروزه، فرزاد پارسا، سید نوید نقشبندی (1396)
مسایل مستحدثه در آثار علامه عبدالکریم مدرس مطلب یوسفی فر آغبلاغ، سید نوید نقشبندی، عبدالله رسول نژاد (1396)
بررسی تحدید تعدد زوجات در خصوص پیامبرﷺ رئوف اصلاحجو، سید نوید نقشبندی (1396)
بررسی مالیت منفعت به عنوان مهر در مذاهب اربعه فردین رضا طلبی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1396)
بررسی حکم شرعی اخذ وجه به عنوان رهن در عقد اجاره منصور فرجی، سید نوید نقشبندی (1396)
تادیب زوجه در شریعت اسلام ویدا محمدی، سید نوید نقشبندی، امید مرادی (1395)
بررسی زکات حلی در فقه مذاهب اربعه اهل سنت ثانیه زارعی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
بررسی دیدگاه اصولیان اهل سنت در مورد تجزی اجتهاد اسرین سجادی، سید نوید نقشبندی (1394)
مدلول امر در اصول فقه اهل سنّت و بازتاب آن در فقه محمد هژبری، سید نوید نقشبندی، فرزاد پارسا (1394)
بررسی احکام مربوط به عقیم سازی مرد در فقه مذاهب اربعه اهل سنت سروه محمد پور، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
جایگاه مصالح مرسله در فتاوای رشید رضا محمد احمدیان، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1394)
طلاق قضایی از دیدگاه فقهای اهل سنت محمود شیخ مرادی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1393)
حکم شرعی قرائت سوره توسط مأموم از دیدگاه مذاهب اربعه صغری عثمانی، سید نوید نقشبندی، سهیلا رستمی (1392)
مقاصد شریعت از دیدگاه امام غزالی سمیه منبری، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1392)
بررسی کاربرد مفهومی واژه ی لعن در متون ادبی ودینی قدیم (دوره احتجاج) محمد معصوم موسویان صفاخانه، عبدالله رسول نژاد، سید نوید نقشبندی (1392)
بررسی تطبیقی حکم شهادت در طلاق در مذاهب خمسه نشمیل رشیدی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)
مصادیق و آثار کفر در فقه شافعی و حنفی و مقارنه آن با قرآن و سنت عصمت خلوتی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)
بررسی حکم فقهی قنوت نماز صبح در مذاهب اربعه سید محمد باقر حسینی، سالم افسری، سید نوید نقشبندی (1391)
بررسی ماهیت فقهی قوامیت مردان بر زنان در فقه مذاهب اربعه ادریس اسماعیلی، سید نوید نقشبندی، سالم افسری (1391)

علایق پژوهشی

 • فقه معاصر و مستحدثات
 • تاریخ علم در کردستان
 • فقه اسلامی
 • قرآن شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه فقه شافعی (1399 - 1402)
 • مدیر گروه فقه شافعی (1378 - 1385)
 • مدیر گروه فقه شافعی (1388 - 1392)
 • مدیر گروه پژوهشی تاریخ و فرهنگ پژوهشکده کردستان شناسی (1395 - 1398)
بیشتر