1403/03/05
فرزاد حسین پناهی قروچای

فرزاد حسین پناهی قروچای

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 748.
دانشکده: دانشکده کشاورزی
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی فیزیولوژی گیاهان زراعی (1387 - 1391)
  عنوان رساله: بهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی در شرایط آب و هوایی مشهد
 • کارشناسی ارشد زراعت (1385 - 1387)
  عنوان رساله: ارزیابی عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی
 • کارشناسی زراعت و اصلاح نباتات (1381 - 1385)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Effect of Nutrients Foliar Application on Physiological Traits, Morphological Traits, Radiation Use Efficiency, and Grain Yield of Dryland Wheat Firooze Sharifi Kaliani, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, saeeid jalai honarmand (2023)
اثر آبیاری بارانی با پساب ماهی بر عملکرد و اجزای عملکرد سیبزمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1402)
اثر تغییر اقلیم بر رشد و عملکرد دانه کلزا (.Brassica napus L. در دشت دهگلان استان ‌کردستان با استفاده از برنامه DSSAT بهروز دولت پرست، فرزاد حسین پناهی قروچای، حامد منصوری، عادل سی و سه مرده (1402)
The effect of seed priming treatments and foliar application of vitaspirin and urea on wheat grain yield under dryland conditions Firooze Sharifi Kaliani, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, saeeid jalai honarmand (2023)
اثر شستشوی برگ سیب زمینی پس از آبیاری با پساب مزرعه پرورش ماهی بر فلورسانس کلروفیل و برخی خصوصیات سیب زمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1402)
اثر شستشوی برگی با آب تمیز در آبیاری بارانی با پساب ماهی بر فتوسنتز سیب زمینی زینب فتحی، حمید زارع ابیانه، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1401)
Physiological and Biochemical Responses in Five Wheat Cultivars to Supplemental Irrigation Layegh Moradi, Adel Siosemardeh, Yousef Sohrabi, Bahman Bahramnejad, Farzad Hosseinpanahi (2023)
Shifting the Sowing Date of Winter Wheat as a Strategy for Adaptation to Climate Change in a Mediterranean-Type Environment Behnam Rezaie, Farzad Hosseinpanahi, Adel Siosemardeh, Mohammad Darand, Mohammad Banayyan (2022)
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیک و عملکرد کینوا (.Chenopodium quinoa Wild) تحت تأثیر رژیم های مختلف آبیاری لایق مرادی، ابراهیم روحی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1401)
اثرآبیاری تکمیلی بر تجمع اسمولیت های سازگار و صفات فیزیولوژیکی، در ارقام گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، مراحم آشنگرف (1401)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد دانه، درصد پروتئین و غلظت برخی عناصر غذایی در دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1401)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد، اجزا عملکرد و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم در استان کردستان فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
Effect of Sodium Nitroprusside on Physiological Traits and Grain Yield of Oilseed Rape (Brassica napus L.) Under Different Irrigation Regimes Mahdieh Sheikhaliyan, Yousef Sohrabi, Farzad Hosseinpanahi, Amir Hossain Shirani Rad (2022)
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، پرویز فتحی (1400)
ارزیابی انتقال مجدد ماده خشک، عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم دیم تحت تاثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
بررسی روابط بین شاخص های رشد و عملکرد در لاین های امیدبخش گندم نان در شرایط فاریاب و دیم خسرو ارشادی منش، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
ارزیابی برخی پاسخ های فیزیولوژیک مرتبط با نیتروژن و انتقال مجدد نیتروژن در گندم تحت تأثیر آبیاری تکمیلی و کود نیتروژن لایق مرادی، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی، بهمن بهرام نژاد، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
اثر رژیم های مختلف آبیاری بر تجمع برخی اسمولیت های سازگار و فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان در گیاه کینوا لایق مرادی، ابراهیم روحی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1400)
تأثیر کاربرد زئولیت و نیتروژن بر کیفیت، عملکرد و اجزای عملکرد سیب زمینی در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای، اکبر کریمی (1400)
تأثیر زئولیت و نیتروژن بر برخی ویژگی های مبنایی خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی - گندم پرستو اصلانی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، ناصر خالق پناه (1400)
بررسی تاثیر سدیم نیتروپروساید بر رنگیزه های فتوسنتزی و عملکرد دانه کلزا در رژیم های مختلف آبیاری مهدیه شیخعلیان، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، امیرحسین شیرانی راد (1400)
بررسی تاثیر طول دوره رشد بر عملکرد کمی و کیفی چغندرقند (Beta vulgaris L.) تحت شرایط کشت پاییزه در ایلام کلثوم رضایی، محمد جواد زارع، فرزاد حسین پناهی قروچای، عبدالمهدی بخشنده، مصطفی حسین پور (1399)
اثر محلول پاشی روی و مس بر خصوصیات زراعی، عملکرد کمی و کیفی ارقام گندم دیم در استان کردستان ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
تاثیر فاصله لترال ها و قطره چکان ها برعملکرد و کارایی مصرف آب گندم در سامانه آبیاری قطره ای نواری محمد مهدی قره داغی، سید محمود طباطبایی، عیسی معروف پور، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
Morphological and yield responses of 20 genotypes of bread wheat to drought stress Ali Jamali, Yousef Sohrabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi (2020)
Physiological and agro-morphological response of potato to drought stress and hormone application Atefeh Pourasadollahi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Yousef Sohrabi (2019)
پاسخ خصوصیات فیزیولوژیکی اکوتیپ های گندم سرداری به محلول پاشی آهن و اسید هیومیک قبل و بعد از گل دهی در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1398)
ارزیابی تغییرات عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت سطوح آبیاری تکمیلی هوشمند امجدی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
GERMINATION OF THREE LEGUMES: ONOBRYCHIS SUBNITENSE BORNM., ONOBRYCHIS SCROBICULATA BOISS., AND VICIA VARIABILIS GROSSH. AT DIFFERENT TEMPERATURES Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2018)
اثرات محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری در شرایط دیم نسرین تیموری، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1397)
ویژگیهای جوانه زنی بذر ماشک متنوع (Vicia variabilis grossh) در پاسخ به دما و تنش خشکی مهتاب گرگین کرجی، محمد رضا وهابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، حمید رضا عشقی زاده، مهدی بصیری اصفهانی (1397)
اثر محلول پاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپ های گندم سرداری لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
ارزیابی مدلی برای شبیه سازی رشد و نمو گندم (.Triticum aestivum L) تحت شرایط تنش خشکی فرزاد حسین پناهی قروچای، محمد کافی، مهدی پارسا، مهدی نصیری محلاتی، محمد بنایان (1393)
ارزیابی برخی شاخص های رشدی گونه های علف هرز در تراکم های مختلف مزرعه ذرت (Zea mays L.) قدریه محمودی، علی قنبری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
مقایسه کارآمدی تولید گندم و جو به لحاظ مصرف انرژی و بهره وری آن در استان سیستان و بلوچستان سید مسعود ضیایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، جعفر ولیزاده، سید ابوالقاسم برآبادی (1392)
بهره گیری از رهیافت مدل سازی در طراحی تیپ ایده آل گندم برای شرایط تنش خشکی فرزاد حسین پناهی قروچای، محمد کافی، مهدی پارسا، مهدی نصیری محلاتی، محمد بنایان (1392)
ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت ها احمد نظامی، حمید رضا خزاعی، فرزاد حسین پناهی قروچای، سید فاضل فاضلی کاخکی (1392)
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام گندم مقاوم و حساس به خشکی تحت شرایط تنش رطوبتی با بهره گیری از مدل پنمن-مونتیث فائو فرزاد حسین پناهی قروچای، محمد کافی، مهدی پارسا، مهدی نصیری محلاتی، محمد بنایان (1391)
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط سریهای جایگزینی نخود و کنجد فرزاد حسین پناهی قروچای، فرزین پورامیر، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، رضا قربانی (1390)
بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب زمینی (Solanum tuberosum L. ) فرزاد حسین پناهی قروچای، سید احمد حسینی، فرزین پورامیر، مهدی نصیری محلاتی (1389)
قابلیت های تولید چند محصول مهم زراعی در دو دهه گذشته و پیش-بینی وضعیت آینده آنها در استان کردستان فرزاد حسین پناهی قروچای، فرزاد مندنی، فرزین پورامیر، مهدی نصیری محلاتی (1389)
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی فرزاد حسین پناهی قروچای، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، رضا قربانی (1389)
ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی فرزاد حسین پناهی قروچای، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، رضا قربانی (1388)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
اثر تغییر اقلیم بر عملکرد دانه کلزا (Brassica napus L.) در دشت دهگلان استان‌کردستان با استفاده از برنامهDSSAT بهروز دولت پرست، فرزاد حسین پناهی قروچای، حامد منصوری، عادل سی و سه مرده (1402)
ارزیابی اثر زمان و میزان مصرف کود اوره بر عملکرد و اجزای عملکرد گندم دیم در استان کردستان رضا جاویدمنش، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، عثمان فرجی (1400)
اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و عملکرد دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
اثرات محلول پاشی ترکیبات مختلف بر عملکرد دانه و خصوصیات کیفی دانه گندم دیم فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، سعید جلالی هنرمند (1400)
اثر آبیاری تکمیلی بر کربوهیدراتهای محلول در آب و الکل و میزان پرولین برگ، در ارقام گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، مراحم آشنگرف (1400)
Effect of different sowing dates on some physiological traits and yield in some rapeseed cultivars Zahra Khalilimehr, Yousef Sohrabi, Asadolah Siahbidi Zareei, Farzad Hosseinpanahi (2020)
ارزیابی غلظت برخی عناصرماکرو و پروتئین دانه گندم تحت سطوح مختلف آبیاری تکمیلی هوشمند امجدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر آبیاری تکمیلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و میزان گلایسین بتائین در گندم دیم سونیا غلامی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر پرایمینگ بذر بر عملکرد گندم دیم در استان کردستان فیروزه شریفی کالیانی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
اثر تاریخ کاشت بر برخی خصوصیات زراعی و فیزیولوژیکی ارقام کلزای زمستانه در کرمانشاه زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، اسداله زارعی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
اثر تاریخ کاشت بر عملکرد، اجزای عملکرد و کیفیت دانه چند رقم کلزا زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، اسداله زارعی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
برآورد توابع تولید آب و کود در محصول گندم زمستانه تحت سیستم آبیاری قطرهای نواری سطحی در شهرستان سنندج اسرین شکوه مقام، پرویز فتحی، محمد حسین سدری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
اثر تغییر اقلیم بر زمانبدی و طول مراحل نموی گندم آبی در سنندج بهنام رضایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، محمد دارند (1397)
شبیهسازی تغییرات اقلیمی در ایستگاه سنندج از سال 2006 تا 2100 تحت سناریوهای تغییر اقلیم RCP بهنام رضایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، محمد دارند (1397)
ارزیابی روابط منبع و مخزن در ارقام مختلف گندم دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی آرمان جمالی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
ارزیابی روند رشد و عملکرد ذرت علوفهای در شرایط کشت نشایی در دشت دهگلان شعیب پیرخدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
اثر محلول پاشی اوره بر کمیت و کیفیت گندم دیم عدنان علی پناه، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis subnitens BORNM Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017)
The effect of drought stress on germination charcter of Onobrychis scrobiculata Mahtab Gorgin Karaji, Mohamadreza Vahabi, Adel Siosemardeh, Farzad Hosseinpanahi, Hamidreza Eshghizadeh, Mehdi Basiri Esfahani (2017)
ارزیابی عملکرد و اجسای عملکرد سیب زمینی تحت دورهای مختلف آبیاری قطرهای نیلوفر مسیبیان، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
بهبود خصوصیات کیفی برخی ارقام گندم تحت تاثیر کاربرد عناصر روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
تعیین تابع تولید آب و کود نیتروژن محصول سیبزمینی در دشت دهگلان آمانج محمدی نسب، پرویز فتحی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
ارزیابی شاخصهای رشد ارقام حساس )گاسکوژن( و مقاوم )آذر 2( به خشکی گندم تحت سطوح مختلف آبیاری زینب رحیمی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394)
تاثیر کود زیستی فسفات بارور 2 بر برخی صفات مورفولوژیکی دو رقم نخود احمد شیری، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
تأثیر کاربرد عناصر کم مصرف بر خصوصیات مورفولوژیک ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
پاسخ برخی ارقام گندم دیم به محلولپاشی روی و مس ساناز صفری، شیوا خالص رو، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات فیزیولوژیکی ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
مقایسه اکوتیپ های گندم سرداری و رقم آذر2 از لحاظ صفات زراعی و مورفولوژیک لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
اثر سطوح تنش خشکی بر روی صفات مورفولوژیکی و عملکرد ارقام حساس و مقاوم به خشکی گندم بهروز خورنگ، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، زینب رحیمی، بهمن بهرام نژاد (1393)
اثر محلولپاشی سولفات روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد اکوتیپهای گندم سرداری لیدا صوفی، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
ارزیابی اجزای عملکرد موثر در تعیین عملکرد ژنوتیپهای نخود در شرایط دیم و آبی شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392)
ارزیابی میزان تحمل به سرما در ژنوتیپ های عدس با بهره گیری از شاخص نشت الکترولیت فرزاد حسین پناهی قروچای، احمد نظامی، حمید رضا خزاعی، سید فاضل فاضلی کاخکی (1388)
ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور در کشت مخلوط ذرت و سیب زمینی فرزاد حسین پناهی قروچای، فرزین پورامیر، مهدی نصیری محلاتی، علیرضا کوچکی (1387)
بررسی کنترل اویارسلام ارغوانی (Cyperus rotundus L.) در مزرعه سیب زمینی (Solanum tuberosum L. ) فرزاد حسین پناهی قروچای، سید احمد حسینی، فرزین پورامیر، مهدی نصیری محلاتی، محمد حسن راشد محصل (1387)
تاثیر سایه اندازی ذرت بر عملکرد و اندازه ی غده های سیب زمینی در کشت مخلوط فرزاد حسین پناهی قروچای، علیرضا کوچکی، مهدی نصیری محلاتی، رضا قربانی (1387)
سخنرانی
کتاب
یافته های نوین در زراعت فرزین پورامیر، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
پایان نامه
اثر قطع آبیاری و محلول پاشی نیتروپروساید سدیم بر برخی خصوصیات فیزیولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم کلزا (Brassica napus L) مهدیه شیخعلیان، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، امیرحسین شیرانی راد (1402)
ارزیابی روش های کنترل شیمیایی و مکانیکی علف های هرز مزارع کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) حسین طاریمرادی، سیروان بابائی، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای (1400)
ارزیابی انتقال مجدد نیتروژن از اندام های رویشی و ارتباط آن با مقاومت به تنش کم آبی در چند رقم گندم لایق مرادی، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1400)
اثر کود نیتروژن بر عملکرد و کیفیت علوفه و دانه کینوا (Chenopodium quinoa Willd.) در دشت دهگلان فرشید محمودی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، حسین جهانی عزیزآبادی (1400)
ارزیابی برخی صفات فیزیولوژیکی سیب زمینی تحت تأثیر دور و مقادیر مختلف آبیاری قطره ای ژاله صوفیه، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
اثر تیمارهای پرایمینگ بذر بر رشد، عملکرد و خصوصیات جوانه زنی کینوا (Chenopodium quinoa Willd) پریسا احمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
بررسی اثر کود ازته و سطوح آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیکی گندم زمستانه تحت آبیاری قطره ای پرستو شوکتی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، پرویز فتحی (1399)
اثرات محلولپاشی اسید هیومیک، ویتاسپرین و سولفات روی بر گندم دیم قدمخیر دارایی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
اثرات زمان و مقدار مصرف کود مرغی بر عملکرد و کیفیت محصول سیب‌زمینی (Solanum tuberosum L.) خالد نصری دهگلان، غلامرضا حیدری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
توسعه الگوریتم مبتنی بر فناوری بینایی ماشین برای تشخیص بوته نخود از علف هرز به منظور استفاده در کشاورزی دقیق حسن حاجی نیا، ناصر بهروزی خزاعی، محمد رضا ملکی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1399)
بررسی برخی صفات فیزیولوژیکی مرتبط با مقاومت به خشکی در ژنوتیپ های گندم نان علی جمالی، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
بررسی روابط آبی و تنظیم اسمزی سیب زمینی تحت تأثیر دورها و مقادیر مختلف آبیاری قطره ای شعیب پیرخدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1399)
تأثیر زئولیت بر برخی ویژگی های خاک و عملکرد گندم در تناوب سیب زمینی- گندم پرستو اصلانی، محمدعلی محمودی، مسعود داوری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
بهینه سازی سامانه آبیاری قطره ای نواری در کشت گندم زمستانه محمد مهدی قره داغی، عیسی معروف پور، سید محمود طباطبایی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1398)
تأثیر زئولیت بر عملکرد سیب زمینی و برخی ویژگی های خاک در شرایط مزرعه کوهسار احمدی، مسعود داوری، محمدعلی محمودی، فرزاد حسین پناهی قروچای، صلاح الدین مرادی (1398)
ارزیابی توان ارقام مختلف گندم در جذب آب از خاک تحت شرایط آبیاری تکمیلی عدنان علی پناه، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1397)
ارزیابی تأثیر تلقیح باکتری آزوسپیریلوم و محلول پاشی اوره بر رشد و عملکرد گندم مسعود سهیلی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
الگوی جوانه زنی بذر، استقرار دانه رست و رشد سه گونه لگوم Onobrychis scrobiculata Boiss. ، BORNM. Onobrychis subnitens و Vicia variabilis Grossh. مهتاب گرگین کرجی، عادل سی و سه مرده، محمد رضا وهابی، مهدی بصیری اصفهانی، حمید رضا عشقی زاده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1397)
اثر تغییر اقلیم بر زمان بندی و طول مراحل نموی گندم آبی در استان کردستان بهنام رضایی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، محمد دارند (1397)
برهمکنش کودهای آلی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیک در سیب زمینی محمد محمدی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، ایرج طهماسبی خورنه (1396)
اثر محلول پاشی برخی ترکیبات آلی و معدنی بر عملکرد و خصوصیات فیزیولوژیکی گندم دیم سامان حسین پناهی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1396)
ارزیابی روابط منبع و مخزن در ارقام مختلف گندم دیم تحت شرایط آبیاری تکمیلی آرمان جمالی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1396)
ارزیابی اثرات برخی محرک های رشد بر عملکرد و صفات فیریولوژیکی سویا چنور خانی، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، یوسف سهرابی (1396)
کارایی وجین دستی و علف کش های پاراکوات و گلایفوسیت در مقایسه با پیریدیت برای کنترل علف های هرز نخود( Cicer arietinum L.) ژیلا کویک، ایرج طهماسبی خورنه، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1396)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر کود شیمیایی، کود مرغی و کمپوست بر شاخصهای رشد و غلظت عناصر میکرو در سیب زمینی سجاد بازیار، عادل سی و سه مرده، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
اثر پرایمینگ بذر برشاخصهای رشد و عملکرد گندم دیم فریده مرادخانی، ایرج طهماسبی خورنه، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای (1395)
تاثیر تراکم و آرایش کاشت بر جذب و کارایی مصرف نور و عملکرد سویا (Glycine max) نگار محمدپور، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، ایرج طهماسبی خورنه (1395)
بررسی اثر تاریخ کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام پاییزه کلزا زهرا خلیلی مهر، یوسف سهرابی، فرزاد حسین پناهی قروچای، اسداله زارعی (1395)
ارزیابی شاخص های رشد و برخی شاخص های فیزیولوژیک سیب-زمینی تحت تأثیر دورهای آبیاری قطره ای سمیه صابری، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1394)
اثر کودهای شیمیایی و آلی بر عملکرد، اجزای عملکرد و برخی صفات فیزیولوژیکی سیب زمینی(Solanumtuberosum) صنم مهرزاده، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، عادل سی و سه مرده (1394)
بررسی اثر سطوح کود فسفر و کود زیستی میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد لوبیا قرمز (Phaseolus vulgaris L.) زینب ابراهیمی، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، شیوا خالص رو (1394)
تاثیر سطوح کود فسفره و فسفات بارور 2 بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم نخود احمد شیری، شیوا خالص رو، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای، یوسف سهرابی (1394)
تعیین عمق نصب نوار آبیاری قطره ای و آب آبیاری محصول سیب زمینی در دشت دهگلان زینب فتحی، پرویز فتحی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1394)
اثر محلولپاشی روی و مس بر خصوصیات کمی و کیفی ارقام مختلف گندم دیم ساناز صفری، شیوا خالص رو، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده (1393)
اثرات سطوح تنش خشکی بر روابط آبی و تنظیم اسمزی در سه رقم گندم تحت شرایط مزرعه بهروز خورنگ، فرزاد حسین پناهی قروچای، عادل سی و سه مرده، بهمن بهرام نژاد (1393)
اثر محلولپاشی سولفات روی و اسید هیومیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های گندم سرداری لیدا صوفی، عادل سی و سه مرده، غلامرضا حیدری، فرزاد حسین پناهی قروچای (1393)
بررسی اثر محلول پاشی آهن و اسید هیومیک بر عملکرد و کیفیت دانه اکوتیپ های مختلف گندم سرداری نسرین تیموری، فرزاد حسین پناهی قروچای، غلامرضا حیدری، یوسف سهرابی، عادل سی و سه مرده (1393)
اثر تنش خشکی بر خصوصیات فیزیولوژیکی و روابط آبی ژنوتیپهای نخود در ارتباط با عملکرد شیوا قاسمی، عادل سی و سه مرده، فرزاد حسین پناهی قروچای، بهمن بهرام نژاد (1392)
ارزیابی بیلان انرژی در مزارع تولید گندم آبی و دیم استان کردستان شیوا قلوزی، سوران شرفی، فرزاد حسین پناهی قروچای (1392)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • مدیریت مزرعه
 • تنشهای محیطی در علوم زراعی
 • مدلسازی رشد گیاهان زراعی
 • فیزیولوژی گیاهان زراعی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان (1392 - ادامه دارد)
بیشتر