1403/01/27
مهرداد یوسف زمانی

مهرداد یوسف زمانی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4564531
دانشکده: دانشکده هنر و معماری
نشانی:
تلفن: 0871-3242481

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سر زندگی در فضاها ی عمومی شهری با تأکید بر تعاملات اجتماعی زهرا عباس اباد، مهرداد یوسف زمانی (1400)
اهمیت مکان یابی پارک بانوان در شهر ( نمونه موردی: پارک بانوان سنندج ) مهرداد یوسف زمانی، راحله زرین بیان، فرزانه رنجبر (1399)
اهمیت مکان یابی پارک بانوان در شهر ( نمونه موردی: پارک بانوان سنندج ) مهرداد یوسف زمانی، فرزانه رنجبر، راحله زرین بیان (1399)
طراحی خانه سالمندان با رویکرد رنگ و نور روژین نمکی، مهرداد یوسف زمانی (1396)
معماری برای جوانان دیروز (با بررسی مولفه های محیطی) تارا شاه جانی، مهرداد یوسف زمانی (1394)
شاخصه های هویت ساز در معماری ایرانی سمانه بیاتی، مهرداد یوسف زمانی (1394)
بررسی سیر تحول فضاهای باز عمومی در شهر سنندج (با تحلیل شرایط فعلی سنندج) مهرداد یوسف زمانی، عاطفه محمدی، ریزان زارعی (1391)
زیبایی شناختی، کارکرد و هویت هنر در شهر (کیفیت بخشی هنر شهری در سنندج) مهرداد یوسف زمانی، عاطفه محمدی، ریزان زارعی (1391)
سخنرانی
مشارکت بهره بردار در فرایند طراحی مهرداد یوسف زمانی (1395)
عوامل نامحسوس طراحی معماری مهرداد یوسف زمانی (1392)
برنامه ریزی کالبدی معماری مهرداد یوسف زمانی (1391)
فرایند طراحی معماری مشارکتی مهرداد یوسف زمانی (1389)
هویت در معماری سنتی و مدرن مهرداد یوسف زمانی (1382)
کتاب
تحلیلی بر حکمت هنر و معماری ایرانی، اصول، نمادها، تکنیکها مهرداد یوسف زمانی، فرزاد کریم خاوری (1398)
پایان نامه
طراحی موزه هگمتانه با رویکرد پدیدارشناسانه فرزام خرواری، مهرداد یوسف زمانی (1398)
بازآفرینی مفهوم بازار سنتی سنندج در کالبدی نو، از طریق نگرش هرمنوتیک فلسفی منیب طالبی، علیرضا فارسی محمدی پور، مهرداد یوسف زمانی (1394)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
سیر تحول ساختار فضایی-کالبدی بافت قدیم شهر سنندج با تأکید بر فضاها و الگوهای معماری باارزش مهرداد یوسف زمانی، منصور بنفشی، هوشمند علیزاده، صلاح الدین مولانایی (1382)

علایق پژوهشی

  • فرآیند طراحی . مسکن . طراحی جمعی. مبانی نظری. فن ساختمان
بیشتر