1402/12/15
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

تحصیلات

 • کارشناسی حقوق قضایی (1376 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی حقوق خصوصی (1383 - 1386)
  عنوان رساله: نسخ قانون
 • کارشناسی ارشد حقوق خصوصی (1380 - 1383)
  عنوان رساله: جعاله در حقوق بانکی ایران
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
اصول و فنون جمع و دفع تعارض قوانین اقبال علی میرزائی (1398)
قانون متروک: مبانی، مفهوم و مصادیق اقبال علی میرزائی (1395)
مفهوم و صورت های نسخ قانون اقبال علی میرزائی (1394)
تصویب مجدد قانون و پیامد های آن اقبال علی میرزائی (1393)
حاکمیت قانون یا حکومت فرمانروایان اقبال علی میرزائی (1392)
تخصیص قانون اقبال علی میرزائی (1389)
الغای تبعی قانون مکرر اقبال علی میرزائی (1389)
مراد قانونگذار در آئینه مفاد قانون اقبال علی میرزائی (1387)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
کتاب
پایان نامه
طراحی الگوی جامع حقوق ورزشی اقلیم کردستان عراق با استفاده از نظریه داده بنیاد سه رکه وت هادی حمه کریم، سعید صادقی بروجردی، اقبال علی میرزائی (1402)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • حقوق مدنی- حقوق قراردادها- فلسفه حقوق- آیین دادرسی مدنی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • مدیر گروه (1389 - 1390)
بیشتر