1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
قرارداد پیش فروش ساختمان در حقوق ایران با تاکید بر حقوق پیش خریدار
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
بیع، سلف، ساختمان، ثبت، سند
سال 1400
پژوهشگران اقبال علی میرزائی ، نریمان نثری

چکیده

به موجب مقررات ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 و مطابق مادۀ 3 قانون پیش فروش ساختمان مصوب 1382، قراردادهای راجع به نقل و انتقال اموال غیر منقول از جمله پیش فروش آنها باید به موجب سند رسمی باشد. با وجود این، تنظیم اسناد عادی در معاملات راجع به املاک و نیز پیش فروش ساختمان در عرف کنونی ما رایج است. از این رو، رویۀ قضائی دربارۀ اعتبار قانونی اسناد موصوف و اجرای مقررات فوق الذکر با دشواری روبه رو شده و در اندیشه های حقوقی نیز دربارۀ ضمانت اجرای مقررات یادشده و نیز ماهیت قرارداد های پیش فروش اختلاف شده است. به هر حال، فلسفۀ قانونگذاری در این زمینه، حمایت تقنینی و قضائی از حقوق اقشار متوسط جامعه است که مشتریان اصلی قراردادهای ساخت و ساز هستند. با این دیدگاه، مقاله حاضر با روش توصیفی و مطالعۀ کتابخانه ای در صدد تبیین و تمهید حقوق مشتریان پیش فروش ساختمان بر آمده است.