1403/01/31
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات درس

عنوان مسئولیت های مدنی خاص
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز حقوق مدنی 4
توضیحات