1403/01/31
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
دیباچه ای بر سبک شناسی آثار و اندیشه های استاد دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی حقوقدان و اسلام شناس
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
آثار، اندیشه،علمی،جعفری لنگرودی،
سال 1398
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

نوشتۀ حاضر مشتمل بر یک مقدمه و در دو بخش است: هدف از تدوین مقاله- چنان که از عنوان آن پیدا است- آشنایی اجمالی با شخصیت علمی استاد دکتر لنگرودی است. به این منظور، ابتدا معرفی کوتاه این شخصیت و شرح مختصری از کار علمی ایشان می آید تا باب سخن در این باره باز شود و زمینۀ آن فراهم گردد. پس از این مقدمۀ کوتاه، در بخش نخست تلاش شده است با تأمل در آثار و اندیشه های استاد، پاره ای از نظریه های بنیادین و آرای منحصر به فرد استاد که مصداق بارز تولید علم محسوب می شود، شناسانده شود. این بخش، هستۀ اصلی نوشتار است. لیکن، در جهت تکمیل بحث و معرفی شایستۀ استاد لنگرودی، بخش دوم نیز به آن اضافه شده است و در آن، از یک مسأله و مشکل حقوقی یاد می شود که مدتها در رویۀ قضائی ما به یک معمای پیچیده تبدیل شده و به صورت یک معضل حقوقی در آمده است. به تازگی، راقم این سطور با الهام از اندیشه های استاد برای حل آن مسأله تلاش کرده است. در بخش دوم، گزارشی کوتا از این موضوع داده می شود.