1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
حاکمیت قانون یا حکومت فرمانروایان
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
قانون، قانونگذاری، اراده، مقنن، تفسیر
سال 1392
مجله اطلاعات سياسي اقتصادي
شناسه DOI
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

قانونگذاری کار ارادی است و وضع قانون بدون ارادۀ قانونگذار متصور نیست. باوجود این در این باره هنور اقناع کامل صورت نگرفته و بحث ها پایا ن نیافته است. از آنجا که در شده های گذشته فرمانروایان خودکامه ارادۀ خود را تحت لوای قانون بر ملت ها تحمیل کرده اند اعتماد عموی نسبت به ارادۀ قانونگذاران کم رنگ شده است. با وجود این تردیدها را باید زدود. قانونگذاری عملی ارادی است و سخن قانون بدون ارادۀ مقنن ممکن نیست. نمی توان تصور کرد قانونی وضع شود ولی قانونگذاران از ان بی خبر مانده باشند.