1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات درس

عنوان حقوق مدنی 4(مسئولیت مدنی)
شماره
مقطع کارشناسی
پیش‌نیاز
توضیحات