1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
مبانی فلسفی تغییر قوانین
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
قانون، تغییر، علل و عوامل، نظام حقوقی
سال 1394
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

منظور از مبانی فلسفی تغییر قانون شناخت علل و عوامل موثر در تغییر قوانین است.قانون به مثابه ابزاری است در زندگی اجتماعی و کارکرد آن برقراری نظم و کمک به اجرای عدل است. مناقشات اصلی فلاسفه حقوقی بر سر دو مکتب حقوق اثباتی و طبیعی است و بحث از ثبات یا تغییر پذیری قانون محور این بحث هاست.البته شناخت مکاتب جامعه شناختی حقوق و حقوق اقتصادی هم برای شناسایی مسیر تحول قوانین ضروری است. افزون براین، نباید فراموش شود که قانون واقعیتی تاریخی است و با دگرگونی اوضاع یا تحول زمانه دگرگون می شود.