1403/01/26
اقبال علی میرزائی

اقبال علی میرزائی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 1346
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی:
تلفن: 09126186329

مشخصات پژوهش

عنوان
اسلام اولین دین و آخرین شریعت
نوع پژوهش
کتاب
کلیدواژه‌ها
دین، شریعت، احکام، انساء، ابطال، نسخ
سال 1390
پژوهشگران اقبال علی میرزائی

چکیده

در این کتاب از سویی، با بهره گیری از اندیشه های فقهی و مبانی اصولی،نظریه های راجع به وقوع نسخ و تغییر در احکام شرع مقدس اسلام در بوته نقد و آزمون قرار گرفته و از سوی دیگر، با تأیید نظریات منطبق بر منطق حقوق و عقل، اندیشۀ تعامل کتاب و سنت در نسخ شریعت های پیشین تبیین شده است. اسلام: سرفرود آوردن در برابر خالق یکتا و دوری از شرک جوهرۀ اصلی تمام ادیان آسمانی است(ان الدین عند الله الاسلام). لیکن هر پیامبری با آوردن شریعت تازه راهی نو برای خداشناسی آورده است( لکل منهم شرعه). خاتم پیامبران با آوردن شریعت کامل تمام شریعت های گذشته را نسخ کرده است.( الیوم اکملت لکم دینکم ...).