1403/03/05
بختیار سجادی

بختیار سجادی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 4565
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: سنندج، دانشگاه کردستان، دانشکده زبان و ادبیات، گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبانشناسی 6617715175
تلفن: +98-87-33664600

تحصیلات

 • کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1373 - 1377)
  عنوان پایان‌نامه:
 • کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه تهران ، ایران (1377 - 1379)
  عنوان رساله: Neo-Marxist Approaches to Shakespeare: Althusserian, New Historicist and Cultural Materialist Reading of Corioloanus
 • دکترای تخصصی فلسفه غرب ، دانشگاه پونا ، هندوستان (1381 - 1385)
  عنوان رساله: The Manifestation of the Thought of Friedrich Nietzsche in Post-Structuralism: From Critical Philosophy to Applied Theories
 • دکترای تخصصی زبان و ادبیات انگلیسی ، دانشگاه اکستر ، انگلستان (1385 - 1389)
  عنوان رساله: Investigating the Subject’s Identity: The Critical Treatment of the Lacanian-Althusserian Dialectic and Subjectivity Formation in James Joyce’s A Portrait of the Artist as a Young Man
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Symbolic Consumption and Media in Bret Easton Ellis’s Less than Zero Mohsen Khaleseh Dehghan, Bakhtiar Sadjadi (2021)
The Upholders of Anthropocentrism and Biocentrism in Annie Proulx’s Barkskins Peyman Amanolahi Baharvand, Bakhtiar Sadjadi (2020)
Resistance to Deforestation Represented in Louis Owens’Wolfsong : An Eco-Critical Reading Peyman Amanolahi Baharvand, Bakhtiar Sadjadi, Shohreh Chavoshian (2020)
The Significance of Love and Selflessness in Iris Murdoch’s Moral Philosophy Bakhtiar Sadjadi, Peyman Amanolahi Baharvand (2019)
A Laclauian Reading of Richard Foreman’s My Head Was a Sledgehammer Bakhtiar Sadjadi, Alireza Ahmadi Raad (2015)
تێئۆری هەڵوەشاندنەوە بختیار سجادی (1379)
ره خنه ی ئه ده بیی کوردی بختیار سجادی (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
سخنرانی
تدریس در کارگاه
کتاب
زمان و وێژەی کوردی بختیار سجادی، سید مظهر ابراهیمی (1398)
زمان و وێژەی کوردی بختیار سجادی، سید مظهر ابراهیمی (1396)
سوبژکتیویته در ادبیات و فلسفه: مبانی و نظریه ها بختیار سجادی، دیاکو ابراهیمی (1395)
پایان نامه
The Politics of Social Space Production in Don Dellilo's White Noise and Cosmoplis Farzin Mohammadi, Erfan Rajabi, Bakhtiar Sadjadi (2017)
Narrating Identity through History in Ishmael Reed’s Mumbo Jumbo and Flight to Canada Somayeh Qorbani, Bakhtiar Sadjadi, Alireza Farahbakhsh (2013)
کسب مقام در جشنواره
زمان و ویزه ی کوردی بختیار سجادی، سید مظهر ابراهیمی (1398)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • ادبیات کردی کلاسیک و معاصر
 • نقد و نظریه ادبی و فرهنگی
 • سوژه و سوبژکتیویته ، ساخت و بازنمائی هویت: لاکان، آلتوسر، ژیژک، لاکلائو و باتلر
 • ادبیات مدرن انگلیسی: جویس، فاکنر، الیوت، اونیل، و ییتس
 • فلسفه و نقد مدرنیته : دکارت، ایدآلیسم آلمانی، و نیچه
 • زیبائی شناسی: بنیامین، آدورنو، و بکت
 • ادبیات فارسی معاصر
بیشتر

دانشجویان

 • الهام ارسلانی
  نام: الهام ارسلانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • سروه هژبری
  نام: سروه هژبری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • حوریه ملکی
  نام: حوریه ملکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • شهاب ندیمی
  نام: شهاب ندیمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • سمیه قربانی
  نام: سمیه قربانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • ژیلا غلامی
  نام: ژیلا غلامی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
 • ناصح مبارکی
  نام: ناصح مبارکی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان و ادبیات انگلیسی
  پایان نامه:
بیشتر

سوابق اجرایی

 • جانشین سردبیر و عضو هیئت تحریره نشریه پژوهشنامه ادبیات کردی (1394 - ادامه دارد)
 • مدیر مسئول نشریه مطالعات انتقادی ادبی Critical Literary Studies (1396 - ادامه دارد)
 • مسئول راه اندازی رشته زبان و ادبیات کردی (1393 - 1394)
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی (1390 - 1392)
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشکده کردستان شناسی (1379 - ادامه دارد)
 • مدیر گروه زبان و ادبیات کردی (1394 - 1399)
بیشتر