1403/03/05
سید اسعد شیخ احمدی

سید اسعد شیخ احمدی

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 6543
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی ، دانشگاه شهید بهشتی ، ایران (1381 - 1385)
    عنوان رساله: بازتاب مسائل فقهی در شعر شاعران مشهور قرن ششم هجری قمری
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
بررسی واژگان و ترکیبات فارسی به کاررفته در اشعار کُردی نالی سید اسعد شیخ احمدی، سهیلا سلیمی زند (1400)
جوانیناسی و شیعری هێمن جعفر قهرمانی، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی ساختاری-اسطوره ای همای و همایون خواجوی کرمانی وزیر مظفری، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1395)
تأثیر فقه اسلامی بر خمسه ی نظامی سید اسعد شیخ احمدی (1392)
کاوشی در اوزان سروده های رودکی سید اسعد شیخ احمدی (1389)
نگاهی به بحور پر کاربرد شعر عرب سید اسعد شیخ احمدی (1378)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بازنمایی هنری و ادبی مظاهر دنیاستیزی عرفانی در اشعار نالی سهیلا سلیمی زند، سید اسعد شیخ احمدی (1401)
غزل عطار و بحر بسیط سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1397)
بررسی اوزان عروضی در غزل های احمد عزیزی سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1394)
قرآن کریم و نظریه کنش کلامی محسن پیشوایی علوی، سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی (1394)
چند نکته عروضی در مجموعه شعری ارغنون مهدی اخوان ثالث سید اسعد شیخ احمدی، فردین حسین پناهی، فاطمه سلطانمرادی (1394)
تأثیر فقه اسلامی بر خمسه ی نظامی سید اسعد شیخ احمدی (1389)
کاوشی دراوزان دیوان پروین اعتصامی سید اسعد شیخ احمدی (1375)
پایان نامه
تحلیل تطبیقی تصاویر رخسار معشوق در غزل فارسی و کُردی (مطالعۀ موردی: حافظ، سالم صاحب قران) محمد عبدالقادر حمه صالح، سید اسعد شیخ احمدی، هیوا حسن پور (1401)
نقد و بررسی صوری و معنایی قصاید و غزلیات حاج شیخ محمد سمرانی سید فاروق محمدی منش، سید اسعد شیخ احمدی (1401)
تحلیل تطبیقی اشعار فولکلوریک فارسی و کُردی از منظر درون مایه ای ئاران سالح عوسمان الباجلان، سید اسعد شیخ احمدی، هیوا حسن پور (1401)
بررسی و تطبیق رباعیات فخرالدین عراقی با رباعی واره ها و اشعار آیینی محوی شاخه وان شیرکو علی الزنگنه، سید اسعد شیخ احمدی (1400)
مقایسه مولفه های عاشقانه دیوان نالی و غزلیات سعدی بخش طیبات زانیار حمید فرج الطالبانی، سید اسعد شیخ احمدی (1400)
تطبیق تصاویر معشوق در اشعار ناری و حافظ شیرازی ابوبکر فتاح عبدالرحمن، سید اسعد شیخ احمدی (1399)
ملحقات شاهنامه معصومه زندیه، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1399)
آشنایی زدای در غزلیات آذر بیگدلی مادح قلی پور، سید اسعد شیخ احمدی (1398)
آشنایی زدایی در اشعار ایرج میرزا لقمان بهرامی، سید اسعد شیخ احمدی (1398)
آشنایی زدایی در غرل های حسین منزوی پخشان حاجی میرزایی، سید اسعد شیخ احمدی (1398)
بازتاب ادبیات تعلیمی در اشعار سیمین بهبهانی سعدیه مرادی، هادی یوسفی، سید اسعد شیخ احمدی (1397)
حال حضور در نظم نشانگانی راوی غزلهای مولانا رشید کاکاوند، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
برآمدن فردیت و شکل گیری امر کالبدی در داستان های نسل اول ادبیات معاصر فارسی مرجان کامیاب، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1397)
پژوهشی در اشعار مسجع و اوزان دوری غزلیات شمس مولانا جلال الدین بلخی لیلا شهبازی، سید اسعد شیخ احمدی، طیبه فدوی (1397)
بررسی تطبیقی اوزان شعری (فارسی و عربی) در دیوان رکن الدین دعویدار قمی فرحناز وزیری، سید اسعد شیخ احمدی، جمیل جعفری (1396)
بازشناسی مکتب عرفانی زاگرس سودابه اسدی، نجم الدین جباری، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی کارکرد سبکی شکسته نویسی در داستان پردازی صادق چوبک حمیرا فتحی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی ساختار لفظی و معنایی قصاید و قطعات ارغنون اخوان ثالث آرزو محمدی، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
بررسی کارکردهای ردیف در غزلیات خاقانی و نظامی سیدحسام حسینی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
روایت شناسی، شکل و کارکرد روایت در اشعار حافظ شادی احمدی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1396)
تطبیق عروضی ملعمات و و اشعار عربی مثنوی معنوی مولانا با ابیات پارسی مثنوی فرهاد فخر شیخ الاسلامی، سید اسعد شیخ احمدی، جمیل جعفری (1396)
نقد و تحلیل پژوهش ها و شرح های داستان رستم و اسفندیار گلبهار نیکزاد، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی (1396)
بررسی سبک و محتوای غزلیات احمد عزیزی فاطمه احمدیان، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
بررسی تطبیقی خمریات عبدالغتی نابلسی و حافظ شیرازی پروین میرزایی، عبدالله رسول نژاد، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
کاوشی در ویژگی های صوری و محتوایی غزلیات ارغنون اخوان ثالث فاطمه سلطانمرادی، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
جایگاه زبان بدن در دلالت پردازی های غزل سعدی سید شمس الدین حسینی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
بررسی و تحلیل بازتاب معراج در اشعار نظامی و عطار الهام محمدی، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
نقد و تحلیل پیوند ژرف ساخت با شگرد در داستانهای کوتاه دفاع مقدس دو دهه ی هفتاد و هشتاد معصومه منتشلو، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
تاثیر ردیف در ساختار غزل فارسی با نگاهی به غزل های مولوی، سعدی و حافظ ایوب حسینی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
نقد و تحلیل پیوند درونمایه و شگرد در رمان نویسندگان شاخص دهه 80 رضوان صفایی صابر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، تیمور مالمیر، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
ویژگیهای سبکی و معنایی نامه های فارسی مولانا خالد نقشبندی فرزانه صوفی، سید اسعد شیخ احمدی، نجم الدین جباری (1395)
تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در غزل های فخرالدین عراقی فریده یاسمی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
تداوم و تغییر اسطوره در آثار ادبی ایران تا قرن هفتم هجری ناصر محبی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1395)
مقدمه، تصحیح و تعلیق کتاب کنوز الودیعه و رموز الذریعه غلامرضا شمسی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1395)
روایت شناسی حماسه در ایران فردین حسین پناهی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1394)
کارکردهای راوی در بوستان سعدی چنور سیدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1394)
کاوشی در اوزان عروضی اشعار ملای جزیری و تطبیق آن با عروض فارسی و عربی هه لمت جبرئیلی، سید اسعد شیخ احمدی، صالح ادیبی (1394)
سبک شناسی قصاید سعدی شب بو عظیمی، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1394)
عشق در اشعار نازک الملائکه و نیمایوشیج اعظم پرتوی، جمیل جعفری، سید اسعد شیخ احمدی (1393)
مقایسه ی تطبیقی افکار و اشعار سید اشرف قزوینی و قانع فرهاد داودی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1393)
بررسی سطح زبانی و فکری مجموعه اشعار «گلهای آبیدر» دکتر مهیندخت معتمدی شهین احمدی، سید اسعد شیخ احمدی، طیبه فدوی (1393)
بررسی معانی ثانوی جملات پرسشی و امری در دفتر اول مثنوی فهیم بشیری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1393)
بررسی تطبیقی شعر طاهربیگ جاف با رهی معیر از دیدگاه سبک شناسی شهین رحیمی، هادی یوسفی، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
تحلیل عنصر گفتگو در دیوان پروین اعتصامی هاجر رحمانی، صالح ادیبی، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
بررسی بازتاب فرهنگ عامه در حکایات نصیحه الملوک غزالی سمانه فیضی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1392)
بررسی ذکر و حذف نهاد در ردیف های فعلی قصاید خاقانی از دیدگاه علم معانی گشین شکوهی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
بررسی امثال در بوستان و گلستان سعدی علی اکبر خسرو پناه، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1392)
بررسی و تحلیل معانی ثانوی جملات استفهامی در غزلیات کلیم کاشانی فریبا امیدواری، طیبه فدوی، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
رابطه ی کارکردهای زبانی با تیپ های شخصیتی در داستان های آل احمد سعدی حاجی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
تحلیل و بررسی زبانی و ادبی گور نوشته های گورستان شهرستان مریوان اقبال رحیمی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
ساختار و فرم روایت اشعار فروغ فرخزاد الهام حاجیان، پارسا یعقوبی جنبه سرائی، سید اسعد شیخ احمدی (1391)
بررسی اندیشه های عرفانی محوی و جنبه های تاثیر پذیری آن از عطار نیشابوری محمد محمدی تلوار، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1391)
آشنایی زدایی در مجموعه اشعار ادیب برومند محمد فاروق صوفی، تیمور مالمیر، سید اسعد شیخ احمدی (1390)
بررسی صورت گرایانه ی اشعار رشید یاسمی بهرام ناصری، سید اسعد شیخ احمدی، پارسا یعقوبی جنبه سرائی (1390)
مقایسه مدیحه سرایی متنبی و سعدی جمال علوی، صادق فتحی دهکردی، سید اسعد شیخ احمدی (1390)
بررسی ساختار همای و همایون خواجوی کرمانی وزیر مظفری، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1390)
تحلیل و بررسی معانی ثانوی جملات استفهامی در غزل های خواجوی کرمانی کبری شادمانی، سید اسعد شیخ احمدی، تیمور مالمیر (1390)
ارتباط انسان با خدا بر پایه تفکر خدا گونه پنداری انسان در آثار عطار نیشابوری حسین صادقی، محمد مراد ایرانی، سید اسعد شیخ احمدی (1389)
صورخیال در دیوان نالی کردستانی شهلا مظفری، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1389)
بررسی تطبیقی شعر نو کردی و فارسی (با توجه به اشعار نیما یوشیج و عبدالله گوران) مهناز شریعتی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1388)
جامعه شناسی طبقات واصناف اجتماعی در مرصاد العباد فرشته آهیخته، سید اسعد شیخ احمدی، محمد مراد ایرانی (1388)
تحلیل و بررسی مدایح نبوی (ص ) در آثار پارسی گویان کرد سید بهاء الدین حسینی، سید اسعد شیخ احمدی، سید احمد پارسا (1387)
بررسی فرم و محتوای اشعار مستوره کردستانی مستوره درخشی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387)
بررسی جلوه های فرهنگ عامه در مرزبان نامه ناهید اشرفی، سید احمد پارسا، سید اسعد شیخ احمدی (1387)

سوابق اجرایی

  • مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی (1391 - 1394)
  • رییس پژوهشگده ی کردستان شناسی (1385 - 1387)
  • رییس دانشکده ی ادبیات و علوم انسانی (1376 - 1379)
بیشتر