1403/03/05
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

 • دکترای تخصصی نانوفیزیک ، دانشگاه رازی ، ایران (1387 - 1391)
  عنوان رساله:
 • کارشناسی ارشد فیزیک حالت جامد (1384 - 1386)
  عنوان رساله: Modification of Carbon nanotubes and investigation of their properties
 • کارشناسی فیزیک (1376 - 1381)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Strain and magnetic field effects on the electronic and transport properties of γ-graphyne Hamed Rezania, Erfan Norian, Mona Abdi, Bandar Astinchap (2023)
Optical and fractal properties of sputter deposited TiO2 films R Shakoury, E Nahvifard, Ali Arman, Bandar Astinchap, S Jurečka, Saeed Mirzaei, Ghasem Amraee-Rad, M Mardani (2022)
Multifractal analysis of Mg‐doped ZnO thin films deposited by sol–gel spin coating method Ştefan Ţălu, Samah Boudour, Idris Bouchama, Bandar Astinchap, Hamta Ghanbaripour, Sarwat Zahra, Muhammad Saeed Akhtar (2022)
ساخت نانوسیم های Fe84P16 و بررسی اثر بسامد انباشت برروی خواص مغناطیسی آن ها زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ، طیبه کاکاوندی (1400)
Multifractal investigation of Ag/DLC nanocomposite thin films Ştefan Ţălu, Bandar Astinchap, Senour Abdolghaderi, Azizollah Shafiekhani, Ilya A. Morozov (2020)
A pH-responsive citric-acid/α-cyclodextrin-functionalized Fe3O4 nanoparticles as a nanocarrier for quercetin: An experimental and DFT study Robabe bigom ghafeleh bashi, Mohammad Tavakkoli Yaraki, Leily Heidarpoor Saremi, Aseman Lajevardi, Masoud Haratian, Rostam Moradian, Alimohammad Rashidi, Bandar Astinchap (2020)
Prepared σ-MnO2 thin films by chemical bath deposition methods and study of its optical and microstructure properties Bandar Astinchap, Rostam Moradian, Tahere Namdari, Stanislav Jurečka, Ştefan Ţălu (2019)
Preparation of ultrafine grained copper nanoparticles via immersion deposit method Fatemeh abasi kasbi, Alimohammad Rashidi, Bandar Astinchap (2018)
Preparation and in vitro characterization of retinoic acid-loaded poly(ε-caprolactone)-poly(ethylene glycol)-poly(ε-caprolactone) micelles Ebrahim Shakiba, Saeedeh Khazaei, Marziyeh Hajialyani, Bandar Astinchap, Ali Fattahi (2017)
Anintegrated numerical–experimental studyontheoptimum utilizationofcarbon nanotubesinlaminated composites Mahmood Heshmati, Bandar Astinchap, Masoud Heshmati, Mohammad H Yas, Yasser Amini (2017)
A comprehensive study on the thermo-mechanical properties of multi-walled carbon nanotube/epoxy nanocomposites Mohammad H Yas, Samira Mohammadi, Bandar Astinchap, Mahmood Heshmati (2016)
Investigation of annealing effects on optical properties of Ti thin films deposited by RF magnetron sputtering Iraj Manuchehri, Katauon Gholami, Bandar Astinchap, Rostam Moradian, Dawood mehrparvar (2016)
Microstructure and optical properties of cobalt–carbon nanocomposites prepared by RF-sputtering Mehrdad Molamohammadi, Ali Arman, Amine Achour, Bandar Astinchap, Azin Ahmadpourian, Arman Ahmadpourian, Sirvan Naderi, Arash Boochani (2015)
Nano-ZnO embedded mixed matrix polyethersulfone (PES) membrane: Influence of nanofiller shape on characterization and fouling resistance Hamid Rajabi, Negin Ghaemi, Sayed Siavash Madaeni, Parisa Daraei, Bandar Astinchap, Sayed Hossein Razavizadeh, Sirus Zinadini (2015)
Enhancing antifouling capability of PES membrane via mixing with various types of polymer modified multi-walled carbon nanotube Parisa Daraei, Sayed Siavash Madaeni, Negin Ghaemi, Mohammad Ali Khadivi, Bandar Astinchap, Rostam Moradian (2013)
Fouling resistant mixed matrix polyethersulfone membranes blended with magnetic nanoparticles: Study of magnetic field induced casting Parisa Daraei, Sayed Siavash Madaeni, Negin Ghaemi, Mohammad Ali Khadivi, Bandar Astinchap, Rostam Moradian (2013)
Novel polyethersulfone nanocomposite membrane prepared by PANI/Fe 3 O 4 nanoparticles with enhanced performance for Cu(II) removal from water Parisa Daraei, Sayed Siavash Madaeni, Negin Ghaemi, Ehsan Salehi, Mohammad Ali Khadivi, Rostam Moradian, Bandar Astinchap (2012)
Bifunctional FePt@MWCNTs/Ru Nanoarchitectures: Synthesis and Characterization Bandar Astinchap, Rostam Moradian, A. Ardu, Carla Cannas, Gaspare Varvaro, Aldo Capobianchi (2012)
Magnetization reversal mechanism in perpendicular exchange-coupled Fe / L1 0 –FePt bilayers Gaspare Varvaro, Franca ALBERTINI, Elizabeta Agostinelli, F. Casoli, Dino Fiorani, A. M. Testa, P. Ranzieri, P. Lupo, Sara Laureti Laureti, Bandar Astinchap (2012)
Novel antibifouling nanofiltration polyethersulfone membrane fabricated from embedding TiO2 coated multiwalled carbon nanotubes Vahid Vatanpour, Sayed Siavash Madaeni, Rostam Moradian, Sirus Zinadini, Bandar Astinchap (2012)
CARBON NANOTUBE- GRAFT -BLOCK COPOLYMERS CONTAINING SILVER NANOPARTICLES Mohsen Adeli, Reza Sepahvand, Ali Bahari, Bandar Astinchap (2009)
New nanocomposites containing metal nanoparticles, carbon nanotube and polymer Reza Sepahvand, Mohsen Adeli, Bandar Astinchap, Roya Kabiri (2008)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
بررسی ویژگی‌های فیزیکی شبکه کاگوم دوبعدی تحت تاثیر تنش با روش تنگ بست مهتاب جمشیدی پور، بندر آستین چپ، مونا عبدی (1402)
مطالعه اثر غلظت ناخالصی بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی نیکل-قلع فروزان حسین پناهی، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1399)
بررسی اثر نوع زیر لایه بر روی ریخت شناسی نانوساختارهای اکسید روی سمیه مطاع پور، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1398)
اثر دما بر روی نانومیله های اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل زهرا امیری، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1398)
مطالعه خواص نوری و ساختاری نانومیله های اکسید روی در حضور ناخالصی کبالت بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور، ماهان نصیری (1397)
خواص مغناطیسی نانو سیم های FeW در قالب AAO مریم سلیمانی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1397)
AC electrodeposition of FeW nanowires in AAO template Maryam Soleimani, Zahra Alemipour, Bandar Astinchap (2018)
بررسی اثر pH و ولتاژ انباشت روی خواص مغناطیسی نانوسیم های Fe97.5Sn2.5 زهره امجدیان، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1395)
تأثیر بسامد و ولتاژ انباشت بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم 16P84Fe طیبه کاکاوندی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1395)
نقش پیش ماده در مورفولوژی نانوساختارهای اکسید روی رستم مرادیان، بندر آستین چپ، معصومه ناصری (1395)
رشد و اصلاح سطح نانوذرات Fe3O4 در یک مرحله و بررسی خواص مغناطیسی انها ایرج منوچهری، داوود مهرپرور، کتایون غلامی، رستم مرادیان، بندر آستین چپ (1395)
حذف کروم (VI) از آب توسط نانو کامپوزیت مغناطیسی کربن فعال ساخته شده با سوزاندن کاه صبا عبد الزهره، رستم مرادیان، بندر آستین چپ، ایرج منوچهری، زهرا جلیلیان (1393)
سخنرانی
پایان نامه
بررسی اثر زمان تابکاری و پولیش بر روی ریختشناسی سطح و ساختار بلوری آلومینیوم سولماز زکریایی، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1400)
ساخت قالب AAOو بررسی اثر زمان و ولتاژ رویقطر و عمق حفره ها امیر فیضی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1399)
مطالعه اثر غلظت و بسامد بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی نیکل-قلع فروزان حسین پناهی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1399)
بررسی اثر ناخالصی کبالت برروی ساختار و خواص نانومیله های روی اکسید ماهان نصیری، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1397)
طراحی، ساخت و ارزیابی سم پاش الکترودینامیکی مریم رضایی، بندر آستین چپ، جلال خدائی (1395)
تولید نانوذرات مس به روش الکترولس فاطمه عباسی کسبی، بندر آستین چپ، علی محمد رشیدی، رستم مرادیان (1393)
سنتز و مطالعه خواص نانوذرات Fe3O4 اصلاح شده جهت دارو رسانی و بررسی نحوه بارگذاری دارو روی آنها ربابه بیگم قافله باشی، بندر آستین چپ، علی محمد رشیدی، رستم مرادیان (1393)
بررسی تجربی تاثیر گرافن اکساید بر روی خواص مکانیکی بتن سها امیدی، بندر آستین چپ، رستم مرادیان (1393)

علایق پژوهشی

 • نانوساختارهای کربنی- لایه های نازک-نانوساختارهای مغناطیسی و نیمرسانا
بیشتر

دانشجویان

 • شهلا مقصودی
  نام: شهلا مقصودی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک ماده چگال
  پایان نامه: ساخت نانو سیم نیکل با ناخالصی تنگستن و بررسی اثر غلظت ناخالصی و pH بر روی خواص مغناطیسی آنها
 • فروزان حسین پناهی
  نام: فروزان حسین پناهی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک ماده چگال
  پایان نامه: مطالعه اثر غلظت و بسامد بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی نیکل-قلع
 • نادر ملیح
  نام: نادر ملیح
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
 • امیر فیضی
  نام: امیر فیضی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک ماده چگال
  پایان نامه:
 • عرفان نوریان
  نام: عرفان نوریان
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله:
 • مونا عبدی
  نام: مونا عبدی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک ماده چگال
  رساله: بررسی ویژگی های فیزیکی تک لایه مولیبدن دی سولفاید با استفاده از مدل هولشتاین و ساخت نانوساختار آن
 • ماهان نصیری
  نام: ماهان نصیری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • مریم سلیمانی
  نام: مریم سلیمانی
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: فیزیک حالت جامد
  رساله:
 • محمد جمیل فرجی
  نام: محمد جمیل فرجی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • سمیرا منصوری مجد
  نام: سمیرا منصوری مجد
  مقطع تحصیلی: دکترای تخصصی
  رشته: شیمی تجزیه
  رساله:
 • مریم رضایی
  نام: مریم رضایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: مهندسی مکانیک بیوسیستم
  پایان نامه: طراحی, ساخت و ارزیابی سم پاش الکترودینامیکی
 • سمیه دهقان
  نام: سمیه دهقان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • طیبه کاکاوندی
  نام: طیبه کاکاوندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • زهره امجدیان
  نام: زهره امجدیان
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • سجاد نجفی
  نام: سجاد نجفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • علیرضا علیدادی
  نام: علیرضا علیدادی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
 • احمد نباتی
  نام: احمد نباتی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: فیزیک حالت جامد
  پایان نامه:
بیشتر

انجمن‌های علمی

بیشتر

گالری تصاویر

گروه فیزیک ماده چگال (نانوفیزیک) اسفند 97 گروه فیزیک ماده چگال (نانوفیزیک) دانشکده علوم پایه دانشکده علوم پایه سیستم لایه نشانی فیزیکی Alternative Gradient Field Magnetometer (AGFM) کوره ها