1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی اثر نوع زیر لایه بر روی ریخت شناسی نانوساختارهای اکسید روی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانوساختار، نانوسیم، نانومیله، رسوب حمام شیمیایی
سال 1398
پژوهشگران سمیه مطاع پور ، بندر آستین چپ ، زهرا عالمی پور

چکیده

در این مقاله رشد نانوساختارهای اکسید روی (ZnO) به روش رسوب حمام شیمیایی (CBD) روی زیرلایه های ITO، FTO، NiO، ZnO و Co در شرایط یکسان مورد بررسی قرار گرفته است. اثر نوع زیر لایه بر روی ریخت شناسی نانوساختارهای اکسید روی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بررسی شد و طیف جذب نمونه ها با استفاده از طیف سنج UV-Vis بدست آمد. نتایج نشان داد که جنس زیرلایه بر نوع نانوساختارهای رشدیافته و تراکم آنها تاثیر زیادی داردبطوریکه فقط نانوساختار رشدیافته بر روی زیرلایه کبالت بصورت یکدست نانوسیم می باشند و برای بقیه زیرلایه ها متفاوت می باشند.