1403/03/05

زهرا عالمی پور

مرتبه علمی: استادیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 3645
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد فیزیک ، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان ، ایران (1372 - 1375)
    عنوان رساله:
  • دکترای تخصصی فیزیک ، کویین مری لندن ، انگلستان (1381 - 1386)
    عنوان رساله: رسانندگی کوانتومی در سیستم های کربن نانو لوله
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
ساخت نانوسیم های Fe84P16 و بررسی اثر بسامد انباشت برروی خواص مغناطیسی آن ها زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ، طیبه کاکاوندی (1400)
AC electrodeposition of NiMn alloy nanowires in AAO template Keyvan Maleki, Sohrab Sanjabi, Zahra Alemipour (2015)
DC electrodeposition of NiGa alloy nanowires in AAO template Keyvan Maleki, Sohrab Sanjabi, Zahra Alemipour (2015)
Variable range hopping in Oxygen- exposed Single- wall carbon nanotube network Chris Morgan, Zahra Alemipour, Mark Baxendale (2008)
Quantum conductance in single- and double- wall carbon nanotube network Mark Baxendale, Mauro Melli, Zahra Alemipour, John Dennis (2007)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
مطالعه اثر غلظت ناخالصی بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی نیکل-قلع فروزان حسین پناهی، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1399)
بررسی اثر نوع زیر لایه بر روی ریخت شناسی نانوساختارهای اکسید روی سمیه مطاع پور، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1398)
اثر دما بر روی نانومیله های اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل زهرا امیری، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1398)
مطالعه خواص نوری و ساختاری نانومیله های اکسید روی در حضور ناخالصی کبالت بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور، ماهان نصیری (1397)
خواص مغناطیسی نانو سیم های FeW در قالب AAO مریم سلیمانی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1397)
AC electrodeposition of FeW nanowires in AAO template Maryam Soleimani, Zahra Alemipour, Bandar Astinchap (2018)
بررسی اثر pH و ولتاژ انباشت روی خواص مغناطیسی نانوسیم های Fe97.5Sn2.5 زهره امجدیان، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1395)
تأثیر بسامد و ولتاژ انباشت بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم 16P84Fe طیبه کاکاوندی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1395)
DC Electrodeposition of NiMnGa Alloy Nanowires Keyvan Maleki, Sohrab Sanjabi, Zahra Alemipour (2016)
ساخت نانوسیم های آهن-قلع و مطالعه اثر دما و بسامد بر روی خواص مغناطیسی آنها افروز احمدی، زهرا عالمی پور، مژگان نجفی، اسماعیل یوسفی (1394)
DC electrodeposition of Ni–Ga alloy nanowires in AAO template Keyvan Maleki, Sohrab Sanjabi, Zahra Alemipour (2014)
Fabrication and characterization of CoxCr1-x nanowire arrays hasanzadeh eaman, Zahra Alemipour, Mojgan najafi, Ali Aftabi (2014)
The Effect of Diameter and Thermal Treatment on Magnetic Properties of Co1-xZnx Alloy Nanowires Mojgan najafi, rasteghar nasim, Saeid Soltaniyan, Zahra Alemipour, Ali Aftabi (2012)
سخنرانی
Quantum Conductance in Carbon Nanotube systems زهرا عالمی پور (1387)
کتاب
نوآوری
سوزن نانولوله های کربنی میکروسکوپ نیروی اتمی جمال افضلی، زهرا عالمی پور (1389)
پایان نامه
بررسی اثر زمان تابکاری و پولیش بر روی ریختشناسی سطح و ساختار بلوری آلومینیوم سولماز زکریایی، بندر آستین چپ، زهرا عالمی پور (1400)
ساخت قالب AAOو بررسی اثر زمان و ولتاژ رویقطر و عمق حفره ها امیر فیضی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1399)
مطالعه اثر غلظت و بسامد بر روی خواص مغناطیسی نانوسیم های آلیاژی نیکل-قلع فروزان حسین پناهی، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1399)
بررسی اثر ناخالصی کبالت برروی ساختار و خواص نانومیله های روی اکسید ماهان نصیری، زهرا عالمی پور، بندر آستین چپ (1397)
بررسی تاثیر بازترکیب در ترابرد الکترونی سلول های خورشیدی نانو ساختاری ناصر عبدی، یاسر عبدی، زهرا عالمی پور، احسان ندایی اسکوئی (1395)
ساخت نانوسیم های آلیا‍‍‍ژی آهن-کروم و بررسی خواص مغناطیسی نانوسیم ها محمد مسعود منصوری، مژگان نجفی، زهرا عالمی پور، علی آفتابی هرسینی (1392)
ساخت نانوسیم های آلیاژی کبالت- کروم و بررسی تأثیر شرایط انباشت بر خواص مغناطیسی نانوسیم ها ایمان حسن زاده، مژگان نجفی، زهرا عالمی پور، علی آفتابی هرسینی (1391)
ساخت نانوسیم های آلیاژی کبالت- روی و مطالعه اثر قطر بر خواص مغناطیسی این نانوسیم ها نسیم رستگار برمچی، زهرا عالمی پور، سعید سلطانیان، مژگان نجفی (1390)
ساخت سوزن میکروسکوپ نیروی اتمی با نانولوله های کربنی و کاربردهای آن جمال افضلی، زهرا عالمی پور، عبدالله حسن زاده (1389)
بررسی اثر میدان الکتریکی بر روی رسانندگی الکتریکی گرافن در شرایط محیطی گوناگون سید محمد کاظم مدنی، زهرا عالمی پور، آرش سروری خراشاد (1389)
مطالعه رسانندگی کوانتومی در شبکه های نانو کربن چند لایه با روشMCBJ محمد امین کریمی، زهرا عالمی پور، سعید سلطانیان (1388)