1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات درس

عنوان نانوساختارها: خواص و کاربردها
شماره
مقطع دکترای تخصصی
پیش‌نیاز
توضیحات