1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی خواص ترموالکتریک نانونوار هیبریدی لبه زیگزاگی MoS 2 -MoTe 2 با استفاده از مدل تنگ بست
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
مدل تنگ بست، تابع گرین غیر تعادلی، رسانندگی گرمایی، ضریب سیبک، میدان الکتریکی عرضی
سال 1402
پژوهشگران مونا عبدی ، عرفان نوریان ، بندر آستین چپ

چکیده

در این مقاله هدف ما بررسی خواص گرمایی نانونوار هیبریدی لبه زیگزاگی MoS 2 -MoTe 2 با استفاده از مدل تنگ بست و تابع گرین غیرتعادلی می‌باشد. نتایج نشان می‌دهد که رسانندگی گرمایی و الکتریکی نانونوار هیبریدی لبه زیگزاگی MoS 2 -MoTe 2 با افزایش میدان الکتریکی عرضی افزایش پیدا می‌کند. همچنین نشان می‌دهیم که نانونوار هیبریدی لبه زیگزاگی MoS 2 -MoTe 2 یک نیمه‌رسانا نوع n است که با افزایش میدان الکتریکی عرضی به نیمه رسانا نوع p تغییر پیدا می‌کند. کنترل ضریب سیبک یک پدیده منحصر به فرد است که کاربردهای پیشرفته‌ای از این ماده را در خنک کننده‌های ترموالکتریک را فراهم می‌کند. بنابراین میدان الکتریکی عرضی سبب بهبود عملکرد خواص ترموالکتریک نانونوار هیبریدی لبه زیگزاگی MoS 2 -MoTe 2 می‌شود.