1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
نقش پیش ماده در مورفولوژی نانوساختارهای اکسید روی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانومیله، نانودیسک، سل-ژل،
سال 1395
پژوهشگران رستم مرادیان ، بندر آستین چپ ، معصومه ناصری

چکیده

در این مقاله سعی بر این استکه تاثیر نوع نمک پیش ماده بر روی مورفولوژی و اندازه ذرات بررسی شود. در این روش نانوساختارهای اکسید روی به روش سل-ژل با دو نمک اولیه استات روی و نیترات روی تهیه شدند. نتایج آزمایش نشان می دهد که نوع نمک پیش ماده نانوساختارهایی با اندازه ها و مورفولوژی متفاوت تولید می کند. اندازه نانوذرات سنتز شده به وسیله طیف پراش اشعه ایکس (XRD) و با استفاده از رابطه دبای شرر مشخص شد. برای بررسی ریخت شناسی ذرات از نمونه ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) تصویر برداری شد.