1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
تاثیر دوره ی پخت لایه های Ti کندوپاش شده بر خواص اپتیکی و بلورینگی لایه های نازک TiO2
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اسپاترینگ، لایه نازک، تیتانیوم، اکسید گرمایی
سال 1395
پژوهشگران بندر آستین چپ ، رستم مرادیان ، کتایون غلامی

چکیده

در این تحقیق لایه ی نازک دی اکسید تیتانیم با اکسیدکردن گرمایی لایه های Ti لایه نشانی شده روی شیشه به دست آمد (4 دوره در 500 درجه برای 3 ساعت)، لایه های تیتانیوم به روش کندوپاش با توان 600 وات در 15 دقیقه لایه نشانی شد. ضخامت لایه های اکسیدی ایجاد شده در هر مرحله از اکسید گرمایی با استفاده از طیف اپتیکی به روش سوانپل اندازه گیری و محاسبه شد. پارامترهای اپتیکی همچون ضریب شکست و گاف انرژی اپتیکی لایه های TiO2 ایجاد شده مورد مطالعه قرار گرفت. بمنظور بررسی پارامترهای اپتیکی از آنالیز UV-Vis استفاده شد. همچنین جهت بررسی ریخت شناسی سطح لایه، میکروسکوپ نیروی اتمی مورد استفاده قرار گرفت و از آن زبری سطح بدست آمد. نتایج نشان داد که با افزایش مرحله پخت، لایه های اکسیدی در طول موج های مرئی و فرابنفش شفاف تر و ضریب شکست بیشتر شد، درحالیکه در گاف انرژی تغییری مشاهده نشد.