1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
Modified carbon nanotubes with FePt nanoparticles
نوع پژوهش
سخنرانی
کلیدواژه‌ها
نانولوله های کربنی، نانوذرات، FePt، پرکردن،
سال 1395
پژوهشگران بندر آستین چپ

چکیده

در این سخنرانی مقدمه ای راجع به نانولوله های کربنی و روشهای اصلاح سطح بیرونی و حفره داخلی آنها بیان گردید و سپس نانوذرات FePt از نظر خواص و ویزگی ها معرفی شد. در ادامه نحوه پر کردن حفره داخل نانولوله های کربنی توسط نانوذرات FePt با روشی جدید برپایه استفاده از خلاء و فشار اتمسفر شرح داده شد. همچنین روشی جدید برای ساخت و رشد کریستالهای FePt معرفی گردید که نسبت به روشهای دیگر برای دست یابی به فاز مغناطیس سخت آسان تر و در دمای کمتری قابل انجام می باشد.