1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
رشد و اصلاح سطح نانوذرات Fe3O4 در یک مرحله و بررسی خواص مغناطیسی انها
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
نانوذرات مغناطیسی، سیتریک اسید، هم رسوبی، نانوذرات،
سال 1395
پژوهشگران ایرج منوچهری ، داوود مهرپرور ، کتایون غلامی ، رستم مرادیان ، بندر آستین چپ

چکیده

در این تحقیق نانوذرات مغناطیسی اصلاح شده ی Fe3O4 با روشی نوین در یک مرحله تهیه شدند. در این روش نانوذران مغناطیسی Fe3O4 با همرسوبی یونهای Fe+2 و Fe+3 در حضور ملکولهای سیتریک اسید و یا پلیمر سیتریک اسید-اتیلن گلیکول با گروه های عاملی کربوکسیلیک به عنوان اصلاح کننده سطح نانوذرات، شکل گرفتند. جهت تعیین گروه های عاملی و اصلاحات سطحی نانوذرات از آنالیزهای FTIR و TEM استفاده شد. رشد بلوری نانوذرات نیز توسط طیف پراش اشعه ایکس تعیین گردید. با طیف های حاصل از آنالیز VSM نیز به مطالعه خواص مغناطیسی نانوذرات پرداخته شد. نتایج FTIRو تصاویر TEM اصلاحات سطحی را بخوبی تایید کردند. طیف های XRD رشد بلوری نانوذرات مغناطیسی را در تک فاز Fe3O4 نشان دادند. نتایج VSM مزیت دیگر این روش و اصلاح کننده های انتخابی را آشکار ساخت، بطوریکه در نانوذرات اصلاح شده Fe3O4 تهیه شده با این روش نوین، خاصیت مغناطیسی بیشتری نسبت به نانوذرات بدون اصلاح مشاهده شد که این امر برای بهبود کارایی نانوذرات مغناطیسی Fe3O4 ضروری است.