1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ساخت نانو‌سیم‌های اکسید روی بر روی زیر لایه‌های رسانا و بررسی خواص الکتریکی و اپتیکی آن‌ها
نوع پژوهش
پایان نامه
کلیدواژه‌ها
رسوب حمام شیمیایی، نانوفناوری، نانوسیم‌های اکسید روی، قالب AAO، نانوساختار
سال 1402
پژوهشگران سمیرا ابراهیمی(دانشجو)، بندر آستین چپ(استاد راهنما)، زهرا عالمی پور(استاد راهنما)

چکیده

رشد نانوسیم‌های اکسید روی بر روی قالبAAOبه روش رسوب حمام شیمیایی، موضوعی است که در نانوفناوری بسیار مورد توجه قرار گرفته است. در این پایان نامه، فرایند رشد نانوسیم‌های اکسید روی بر روی قالب AAO به روش رسوب حمام شیمیایی با استفاده از دو ترکیب مختلف با میزان غلظت متفاوت بررسی شده است.مطالعه‌ها، بر روی رشدساختار و خواص نانوسیمهای اکسید روی به روش‌های مختلف با استفاده از تکنیک‌هایی همچون پراش پرتوی ایکس، میکروسکوپ الکترونیروبشی و طیف سنجی فرابنفش_مرئی نتایجی مفید ارائه داده است. در نتیجه رشد نانوسیم‌هایاکسید روی بر روی قالب AAO تحت روش رسوب حمام شیمیایی با ترکیب مناسب و بهینه سازی شرایط فرایند، می‌تواند به ایجاد مواد نانوساختار با خواص و کاربردهای مورد نیاز در صنایع مختلف منتهی شود.