1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
اثر دما بر روی نانومیله های اکسید روی تهیه شده به روش سل- ژل
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
اکسید روی، نانومیله، سل-ژل، دما، خواص اپتیکی و ساختاری
سال 1398
پژوهشگران زهرا امیری ، زهرا عالمی پور ، بندر آستین چپ

چکیده

در این تحقیق، نانو میله های اکسید روی به روش سل – ژل تهیه شده اند. به منظور بررسی اثر دمای خشک کردن بر خواص فیزیکی نانو میله ها، نمونه ها در دماهای مختلف خشک شده اند. خواص ساختاری و اپتیکی نمونه ها به ترتیب با استفاده از دستگاه پراش پرتو ایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی(SEM) و طیف سنج UV-Vis مشخصه یابی شدند. نتایج به دست آمده از آنالیزهای مختلف نشان می دهند که با افزایش دما از 50 به130 درجه سانتیگراد گاف انرژی نمونه ها تغییر می کند همچنین اندازه صفحات کریستالی و ساختار بلوری نمونه ها با دما تغییر می کنند.