1403/03/29
بندر آستین چپ

بندر آستین چپ

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 24342779500
دانشکده: دانشکده علوم پایه
نشانی:
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی ویژگی‌های فیزیکی شبکه کاگوم دوبعدی تحت تاثیر تنش با روش تنگ بست
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ظرفیت گرمایی، پذیرفتاری مغناطیسی، کاگوم، تنش، ناهنجاری شوتکی، تکینگی ون هوف
سال 1402
پژوهشگران مهتاب جمشیدی پور ، بندر آستین چپ ، مونا عبدی

چکیده

دراین مقاله تغییرات ظرفیت گرمایی و پذیرفتاری مغناطیسی ساختارکاگوم دوبعدی با دما را تحت تاثیر تنش در حالت انقباض مورد بررسی قرار داده‌ایم. ظرفیت گرمایی با افزایش دما تا رسیدن به ناهنجاری شوتکی روند صعودی دارد، درحالی که پذیرفتاری مغناطیسی با افزایش دما روندی نزولی دارد. با اعمال تنش به شکل انقباضی، با شکافتن نوارهای انرژِی و ایجاد گاف انرژی و کاهش ارتفاع قله تکینگی ون هوف، تغییراتی در ویژگی‌های فیزیکی ایجاد می‌شود