1403/03/05
آزاد یزدانی

آزاد یزدانی

مرتبه علمی: استاد
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 7004218797
دانشکده: دانشکده مهندسی
نشانی:
تلفن: +98-87-33668457

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
Reliability-based stochastic finite element using the explicit probability density function Rezan Choobdarian, Azad Yazdani, Hooshang Dabbagh, Mohammad Rashid Salimi (2023)
تخمین مدل تقاضای لرزه‌ای برای سطوح خرابی متوسط و زلزله‌های نزدیک گسل پالسگونه کامران نوبخت وکیلی، کوثر یزدان نجاد، آزاد یزدانی (1402)
Evaluation of Existing FRP-to-Concrete Bond Strength Models Using Data Envelopment Analysis Azad Yazdani, khaled sanginabadi, Mohammad Sadegh Shahidzadeh, Sanaz Razmyan, Mohammad Rashid Salimi, Davood Mostofinejad (2023)
Bond behavior of FRP composites attached to concrete using EBROG method: A state-of-the-art review khaled sanginabadi, Azad Yazdani, Davood Mostofinejad, Christoph Czaderski (2022)
Wavelet-Hilbert transform-based simulation of pulse-like ground motion Azad Yazdani, Mohammad Rashid Salimi, Ali Roshan-Miavagi (2022)
تخمین بیشینه ی پاسخ سیستم های غیرخطی تحت اثر طیف طرح حوزه ی نزدیک گسل بابه کارگیری روش های خطی سازی معادل محمد رشید سلیمی، مهران بایزیدی، کامران نوبخت وکیلی، آزاد یزدانی (1401)
شبیه سازی زمین لرزه شبه پالس با استفاده از تبدیل هیلبرت بر پایه موجک علی روشن میاوقی، آزاد یزدانی، محمد رشید سلیمی (1400)
Consideration of data correlation to estimate FRP-to-concrete bond capacity models Azad Yazdani, khaled sanginabadi, Mohammad Sadegh Shahidzadeh, Mohammad Rashid Salimi, Arshad Shamohamadi (2021)
ارزیابی قابلیت اعتماد ترکیب بارهای شامل بار باد در آیین نامه بارگذاری ایران آرمان کاکائی، محمد رشید سلیمی، روشنک آماده، کامران نوبخت وکیلی، آزاد یزدانی (1400)
Merging data and experts’ knowledge-based weights for ranking GMPEs Azad Yazdani, Mohammad Sadegh Shahidzadeh, Tsuyoshi Takada (2021)
Data envelopment analysis based procedure for selection and ranking of ground motion prediction equations Sead Nasroalla Eftekhari, Azad Yazdani, Sanaz Razmyan, Arshad Shamohamadi (2020)
Multivariate Bayesian hypothesis testing for ground motion model selection Mohammad Sadegh Shahidzadeh, Azad Yazdani, Sead Nasroalla Eftekhari (2020)
Bayesian networks for disaggregation of structural reliability Azad Yazdani, Mohammad Sadegh Shahidzadeh, Tsuyoshi Takada (2020)
Incorporating Source Rupture Characteristics into the Near-Fault Pulse Prediction Model Ehsan Yousefi Dadras, Azad Yazdani, Ahmad Nicknam, Sead Nasroalla Eftekhari (2018)
Entropy-Based Sensitivity Analysis of Global Seismic Demand of Concrete Structures Azad Yazdani, Ahmad Nicknam, Ehsan Yousefi Dadras, Sead Nasroalla Eftekhari (2017)
Non-parametric seismic hazard analysis in the presence of incomplete data Azad Yazdani, Sajad Mirzaie, Kourosh Dadkhah (2017)
Applying b-value statistical variation to seismic hazard analysis Ahmad Nicknam, Mostafa Khanzadi, Sasan Motaghed, Azad Yazdani (2017)
Near-field probabilistic seismic hazard analysis of Metropolitan Tehran using region-specific directivity models Azad Yazdani, Ahmad Nicknam, Ehsan Yousefi Dadras, Sead Nasroalla Eftekhari (2017)
Sensitivity of Near-Fault PSHA Results to Input Variables Based on Information Theory Azad Yazdani, Ahmad Nicknam, Sead Nasroalla Eftekhari, Ehsan Yousefi Dadras (2016)
زلزله طرح در منطقه ویژه اقتصادی عسلویه آزاد یزدانی، میلاد کوثری، ثاراله رجبی، محمد رشید سلیمی (1395)
High Frequency Decay Parameter (Kappa) for Ahar-Varzaghan Double Earthquakes, Iran (Mw 6.5 & 6.3) Meghdad Samaie, Masakatsu Miyajima, Azad Yazdani, Farhad Jaafari (2016)
Development of a regional attenuation relationship for Alborz, Iran Azad Yazdani, Milad Kowsari, Sargol Amani (2016)
Approximate Incremental Dynamic Analysis Using Reduction of Ground Motion Records Azad Yazdani, Sanaz Razmyan, Hessam Baharmast Hossain Abadi (2015)
Applying b-value variation to seismic hazard analysis using closed-form joint probability distribution Ahmad Nicknam, Mostafa Khanzadi, Sasan Motaghed, Azad Yazdani (2014)
A Bayesian approach for seismic recurrence parameters estimation Mostafa Khanzadi, Ahmad Nicknam, Azad Yazdani, Sasan Motaghed (2014)
Bayesian estimation of seismic hazards in Iran Azad Yazdani, Milad Kowsari (2013)
INELASTIC DAMAGE ANALYSIS OF RCMRFS USING PUSHOVER METHOD ALI REZA Habibi, Mehdi Izadpanah, Azad Yazdani (2013)
Predicting Seismogram at Far Source Site Using Omega-Squared Source Spectrum Model Ahmad Nicknam, Mohsen Issa, Azad Yazdani, Saman Yaghmaei-Sabegh, yaser Eslamian (2012)
Variance decomposition of the seismic response of structures Azad Yazdani, Sead Nasroalla Eftekhari (2012)
عملکرد لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح بر اساس تحلیل خسارت استاتیکی علیرضا حبیبی، مهدی ایزدپناه، آزاد یزدانی (1389)
Stochastic Modeling of Earthquake Scenarios in Greater Tehran Azad Yazdani, Mohamad Shahrokh Abdi (2011)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
Impact of Different Stochastic Processes on Reliability Analysis of Structures Arman Kakaie, Mohammad Rashid Salimi, Azad Yazdani (2022)
رفتار هیسترتیکی ستون ها تحت تحریکات تصادفی زمین محمد رشید سلیمی، آزاد یزدانی، چیمن شجاعی (1395)
محاسبه دوره تناوب در سازه های فولادی با سیستم قاب خمشی به کمک روش بیزین اسرین محمدی کانی سواران، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1395)
Probability of Failure Mode in RC Columns Using Bayesian Method Azad Yazdani, Kowsar Yazdan Nejad (2015)
تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه برای شهر ارومیه پیام حسن نژاد، امین محرابی مقدم، محمد رشید سلیمی، آزاد یزدانی (1392)
Prediction of Median IDA Curve Using Data Envelopment Analysis Azad Yazdani, Hessam Baharmast Hossain Abadi (2012)
تحلیل خطر لرزه ای احتمالاتی سنندج محمد رشید سلیمی، حسام بهارمست حسین ابادی، آزاد یزدانی (1391)
Sensitivity analysis of steel frame considering uncertainty Azad Yazdani, Sead Nasroalla Eftekhari, Mohammad Rashid Salimi (2012)
تحلیل خطر احتمالاتی کلان شهر رشت آزاد یزدانی، میلاد کوثری، سید نصرالله افتخاری (1390)
تعیین انرژی ورودی زمینلرزه با استفاده از تبدیل موجک مهدی یوسفی، آزاد یزدانی، مرتضی بسطامی (1389)
STOCHASTIC SIMULATION OF STRONG MOTION RECORD FROM THE 26th DECEMBER 2003 BAM EARTHQUAKE Ahmad Nicknam, Azad Yazdani, Saman Yaghmaei-Sabegh (2006)
کتاب
مقدمه ای بر تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه آزاد یزدانی، میلاد کوثری (1391)
پایان نامه
تحلیل خطر لرزهای مبتنی بر ریسک هدف با در نظر گرفتن اثرات حوزه نزدیک گسل آرمین زمانی، آزاد یزدانی، محمد رشید سلیمی (1402)
معرفی مدل پیش بینی مقاومت اتصال FRPبه تیر بتنی بر مبنای مکانیک شکست خالد سنگین آبادی، آزاد یزدانی، داود مستوفی نژاد (1402)
پاسخ ماکزیمم سیستم های غیرخطی تحت اثر طیف طرح در حوزه نزدیک گسل مهران بایزیدی، آزاد یزدانی، محمد رشید سلیمی (1400)
تحلیل خطر بر اساس مدیریت موجودی محمد سجاد علیمرادی، محمد رشید سلیمی، آزاد یزدانی (1400)
آنالیز قابلیت اطمینان ضرایب کاهش مقاومت اعضای سازهای بتن مسلح شادی عادلی نژاد، کاوه کرمی، آزاد یزدانی (1398)
تشخیص آسیب بر اساس شناسایی کور منبع پژمان فاتحی، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1397)
توسعه منحنی شکست سازه ها بر مبنای قابلیت اطمینان محمد رشید سلیمی، آزاد یزدانی (1397)
ارزیابی قابلیت اعتماد دیوارهای برشی بتن آرمه بر اساس تحلیل اجزا محدود تصادفی آرینا نوسودی، آزاد یزدانی، هوشنگ دباغ، زانیار میرزایی (1396)
اثر عدم قطعیت داده های مهلرزه ای در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه سیده میدیا غفاری، مسعود خلیقی، آزاد یزدانی (1395)
تخمین پریود و ضریب بزرگنمایی تغییرمکان سازه های فولادی با روش بیزین اسرین محمدی کانی سواران، کاوه کرمی، آزاد یزدانی (1394)
شناسایی آسیب در سازه های ساختمانی با استفاده از روش زیرفضا شهناز اکبرآبادی، آزاد یزدانی، کاوه کرمی (1393)
آنالیز حساسیت تحلیل خطر احتمالی زلزله بر حسب پارامترهای لرزه خیزی منطقه ساسان معتقد، مصطفی خانزادی، احمد نیک نام، آزاد یزدانی (1393)
برآورد خسارت مالی ناشی از زلزله در شریان های حیاتی علی جعفری فرد، مرتضی بسطامی، آزاد یزدانی (1393)
کاربرد تخمین های ناپارامتریک در تحلیل خطر احتمالی زمین لرزه سجاد میرزایی، آزاد یزدانی، کورش دادخواه (1393)
ارائه طیف طراحی غیرارتجاعی با درنظرگرفتن اثرات پس لرزه محمد جنیدی، مرتضی بسطامی، آزاد یزدانی (1391)
تعیین زلزله طرح به روش احتمالاتی علی شهپری، آزاد یزدانی (1390)
بیان ریاضی زلزله های حوزه نزدیک گسل سید شیث مصنفی، آزاد یزدانی (1390)
ارزیابی احتمالاتی پاسخ لرزه ای سازه ها سید نصرالله افتخاری، آزاد یزدانی (1390)
ارزیابی یک معیار ساده و موثر برای تخمین خسارت قابهای خمشی بتن مسلح مهدی ایزدپناه، علیرضا حبیبی، آزاد یزدانی (1388)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

  • یادگیری ماشین در مهندسی عمران
  • تحلیل خطر زمین لرزه
  • ارتعاشات تصادفی
  • تحلیل عدم قطعیت و اطمینان در سازه ها
بیشتر