1403/01/31
خلیل غلامی

خلیل غلامی

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 36145998200
دانشکده: دانشکده علوم انسانی و اجتماعی
نشانی: سنندج- بلوار پاسداران- دانشگاه کردستان- دانشکده علوم انسانی و اجتماعی -گروه علوم تربیتی- کد پستی 6617715175
تلفن: شماره داخلی: 2352

تحصیلات

 • دکترای تخصصی Docent of Educational Sciences ، دانشگاه هلسینکی ، فنلاند (1395 - 1396)
  عنوان رساله:
 • دکترای تخصصی علوم تربیتی (برنامه ریزی آموزشی) ، دانشگاه هلسینکی ، فنلاند (1385 - 1388)
  عنوان رساله: Representing the epistemic nature of teachers' practical knowledge: The case of class teachers' general pedagogy.
 • کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی ، دانشگاه تهران ، ایران (1375 - 1377)
  عنوان رساله: رابطه آموزش متوسطه و اشتغال در بخشهای اقتصادی غیررسمی
 • کارشناسی تکنولوژی آموزشی ، دانشگاه تبریز ، ایران (1368 - 1372)
  عنوان پایان‌نامه:
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
عوامل پیش بینی کننده حساسیت اخلاقی در معلمان ابتدایی شهرسنندج خلیل غلامی، استیره ابراهیمی، کیوان بلند همتان (1400)
Construction and deconstruction of student teachers’ professional identity: A narrative study Khalil Gholami, Sonia Faraji, Paulien Meijer, Kirsi Tirri (2021)
الگوی توسعه دیپلماسی دانش در بستر بین المللی شدن مطالعات آموزشی در نظام آموزش عالی ایران محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی، جمال سلیمی، علی خورسندی طاسکوه (1399)
Analytical reflection on teachers' practical knowledge: A case study of exemplary teachers in an educational reform context Hossein Chaharbashloo, Khalil Gholami, Majid Aliasgari, Hossein Talebzadeh, Nematollah Mousapour (2020)
Moral conflicts in Iranian secondary schools Nasibeh Hedayati, Elina Kuusisteo, Khalil Gholami, Kirsi Tirri (2019)
چگونگی ادراک معلمان و مدیران مدارس استان کردستان از رفاه معلم صلاح الدین محمدی عیسی آباد، نعمت اله عزیزی، پریوش جعفری، خلیل غلامی (1397)
شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی حسین عبداللهی، عباس عباس پور، یونس صحرانورد، اصغر مینایی، خلیل غلامی (1397)
کاوش زمینههای فرهنگی توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی شهر تهران: یک مطالعۀ کیفی سید عبداله حسینی، یونس صحرانورد، عباس عباس پور، اصغر مینایی، خلیل غلامی (1397)
تدوین چارچوبی مفهومی برای نیازسنجی دانش آموزان متوسطه: رهیافتی بر نظریه عملی تدریس خلیل غلامی، محمد صالح نصرتی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) (1397)
چگونگی ادراک معلمان کردستان از رفاه خویش و عوامل مؤثر بر آن بر پایه رویکرد داده بنیاد نعمت اله عزیزی، پریوش جعفری، خلیل غلامی، صلاح الدین محمدی عیسی آباد (1396)
Life purposes of Iranian secondary school students Nasibeh Hedayati, Elina Kuusisteo, Khalil Gholami, Kirsi Tirri (2017)
سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی (1395)
سنتز پژوهی بر الگوی تدریس اثربخش در آموزش عالی محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی (1395)
Finnish and Iranian teachers’ views on their competence to teach purpose Elina Kuusisteo, Khalil Gholami, Kirsi Tirri (2016)
شناسایی چالش های کاراندیشی معلمان ریاضی دوره دبیرستان شیرکو سبحانی، مصطفی قادری، خلیل غلامی (1394)
عوامل و مولفه های بنیادی تدریس اثربخش در آموزش عالی از دیدگاه دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه کردستان محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی، کیوان بلند همتان (1394)
بررسی وضعیت رهبری توزیع شده در مدارس متوسطه شهر سنندج. خلیل غلامی، یونس صحرانورد، نعمت اله عزیزی (1393)
سبک رهبری خدمت گزار در میان مدیران مدارس: مطالعه موردی شهر سنندج خلیل غلامی، ناصر شیربگی، سارا حاجی زاده (1393)
تجربه حرفه ای اساتید در ارتباط با پدیده تدریس اثربخش در آموزش عالی خلیل غلامی، محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی) (1392)
درک و شناخت گونه های «سؤ رفتار سازمانی» از دیدگاه کارکنان دانشگاه کردستان ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی، سمیه نوری (1392)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
پایان نامه
مطالعه دانش تربیتی تکنولوژیکی معلمان بر اساس رویکرد تحولی یوسف محمودی، جمال سلیمی، خلیل غلامی (1400)
بازنمایی هویت دانش آموزان در شبکه های اجتماعی عبدالوهاب ندیمی، خلیل غلامی، نعمت اله عزیزی (1396)
بازنمایی هویت تحصیلی دانش آموزان در شبکه های اجتماعی عبدالوهاب ندیمی، خلیل غلامی، نعمت اله عزیزی (1395)
بازنمایی قوم نگارانه الگوهای تدریس در آموزش ابتدایی رسول ساعدی، خلیل غلامی، محمد امجد زبردست (1395)
برداشت و تجربه معلمان شهر سنندج از مصاحبه های اسنخدامی هایده احمدی، ناصر شیربگی، خلیل غلامی (1394)
دانش عملی معلمان ابتدایی در زمینه مدیریت کلاس سپیده احمدی، خلیل غلامی، نعمت اله عزیزی (1394)
درک مدیران زن درباره ماهیت و برابری قدرت آنان در نهادهای آموزشی دلسوز حسینی، ناصر شیربگی، خلیل غلامی (1393)
بررسی رابطه سبک رهبری تحول گرای مدیران مدارس شهر سقز با جو سازمانی مهناز رحیمی، محمد امجد زبردست، خلیل غلامی (1392)
بررسی ماهیت علمی تحقیقات اقدام پژوهی براساس دیدگاه نورتون و مرتلر بهیه خاطری صفت، مصطفی قادری، خلیل غلامی (1392)
جایگاه ادبیات داستانی در تربیت اخلاقی دوره ی ابتدایی شهلا دهقانی، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی (1392)
تدریس در آموزش عالی: مطالعه موردی مولفه های بنیادی تدریس اثربخش در دانشگاه کردستان محمد اسدی (دانشجوی دانشگاه کردستان-برنامه ریزی توسعه آموزش عالی)، خلیل غلامی، کیوان بلند همتان (1391)
بررسی هوشیاری آموزشی گروه های آموزشی: مطالعه موردی دانشگاه های غرب کشور ناظر مصطفایی، محمد امجد زبردست، خلیل غلامی (1391)
معنای تدریس از منظر معلمان بر اساس مدل رابرت کگان: مطالعه موردی معلمان نمونه ی با تجربه شهر سنندج عباس احمدی (دانشجوی علوم تربیتی)، محمد امجد زبردست، خلیل غلامی (1391)
چگونگی آموزش هنر در دوره ابتدایی از نظر معلمان و هنرمندان شهر سنندج نیشتمان علیزاده، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی (1390)
بررسی درک و نگرش کارکنان دانشگاه کردستان از پدیده ناهنجاری سازمانی سمیه نوری، ناصر شیربگی، خلیل غلامی، فخرالدین معروفی نقدهی (1390)
چالش های تدریس در مناطق روستایی؛ مطالعه موردی لیلا وکیلی قصریان، مصطفی قادری، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی (1390)
بررسی وضعیت رهبری فراگیر در مدارس متوسطه شهر سنندج یونس صحرانورد، محمد امجد زبردست، خلیل غلامی، نعمت اله عزیزی (1390)
ارتباط سلامت روان با انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی دولتی سنندج طالب سبحانی، نعمت اله عزیزی، خلیل غلامی، احمد سهرابی (1389)
اخلاق حرفه ی استادی: تأملی بر دیدگاه ها و نظرات اساتید و دانشجویان دانشگاه کردستان گه شین اله ویسی، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی، ناصر شیربگی (1389)
تحلیل محتوای کتب دوره ابتدایی از نظر توجه آن به آموزش قانون گرایی سعدیه ندیمی، نعمت اله عزیزی، کیوان بلند همتان، خلیل غلامی (1389)
بررسی رویکرد های راهنمایی پایان نامه های تحصیلات تکمیلی از نظر استادان و دانشجویان صدیقه کاوه ای، ناصر شیربگی، خلیل غلامی، کیوان بلند همتان (1389)
نقش رهبری خدمتگزار در توانمند سازی دبیران از دید دبیران شهر مهاباد سارا حاجی زاده، خلیل غلامی، ناصر شیربگی (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته

علایق پژوهشی

 • دیپلماسی و مرجعیت علمی
 • آموزش مجازی و مبتنی بر وب
 • تدریس اثربخش در آموزش عالی
 • تفکر و دانش عملی معلمان
 • عاملیت و هویت حرفه ای معلمان
 • پداگوژِی، فرهنگ و جامعه
 • تدریس و تربیت معلم
بیشتر

سوابق اجرایی

 • عضو شورای بین المللی دانشگاه فرهنگیان ایران (1393 - 1397)
 • عضو انجمن مطالعات بین المللی معلمان و تدریس (International Study Association of Teachers and Teaching) (1386 - 1397)
بیشتر