1403/03/05
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

تحصیلات

 • کارشناسی زبان شناسی (1378 - 1380)
  عنوان پایان‌نامه:
 • دکترای تخصصی زبان شناسی ، علام طباطبایی ، ایران (1382 - 1389)
  عنوان رساله: بررسی پیکره بنیاد میزان زایایی فرایند ترکیب در زبان فارسی امروز
بیشتر

دروس

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
میزان زایایی وندهای اشتقاقی در زبان کردی سورانی، رویکرد پیکرهبنیان سیده ساره صادقی، نجم الدین براخاصی، ابراهیم بدخشان (1401)
فرسایش واژگان زبان مادری در میان مهاجران کُردزبان سردشتی ساکن تهران اقبال قاسمیانی، ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان، زانیار نقشبندی (1401)
شناسایی عناصر سازندۀ متن در داستان «قضیه داستان باستانی یا رومان تاریخی» بهناز وهابیان، مسعود دهقان، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400)
ترکیب درون مرکز غیرفعلی در لکی الشتری فرانک نادری، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400)
بررسی چند معنایی واژگان قرآن کریم بر مبنای رویکرد معناشناسی واژگانی شناختی علی اصغر امدادی، ابراهیم بدخشان، مسعود دهقان (1400)
واژ های مرکب برون مرکز ترکیبی، استعاری و انتقالی در زبان لکی فرانک نادری، ابراهیم بدخشان، اکرم کرانی (1400)
اقناع و سوگیریهای وکلا در پرونده های کیفری: رویکرد تحلیل گفتمان انتقادی - حقوقی ژیلا مهربانی، مسعود دهقان، کورش صابری، ابراهیم بدخشان (1399)
شیوه انتخاب نام مشاغل در شهر سنندج از دیدگاه زبان شناسی اجتماعی- شناختی سید انور اسدی، ابراهیم بدخشان، عادل دستگشاده، زانیار نقشبندی (1399)
بررسی و تحلیل کاربست طرح واره های تصوری در افراد نابینا از منظر شناختی مسعود دهقان، الهام اسماعیل پور اقدم، ابراهیم بدخشان (1399)
METAPHORICAL INTEGRATIONS IN KURDISH RIDDLES Rahman Veisi Hasar, Ebrahim Badakhshan (2018)
بررسی حسن تعبیر در زبان فارسی: رویکردی گفتمانی سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1395)
تاثیر جنسیت برمیزان کاربرد جملات معلوم و مجهول در گویشهای اردلانی، ایلامی و آبدانانی ابراهیم بدخشان، افشار چشمه چاهی، احمد پدرام، پروین عزیزی (1395)
بررسی نمود ناقص در زبان کردی براساس دستور ساخت مدار نشانه محور شرمین نجفی فر، رحمان ویسی حصار، ابراهیم بدخشان (1395)
غلت سازی در گویش کلهری ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1394)
حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای) ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، رزیتا رنجبر (1393)
بررسی زبان شناختی به گویی در زبان فارسی ابراهیم بدخشان، سجاد موسوی (1393)
تحلیل و توصیف فرایند حذف در زبان کردی(گویش کلهری) ابراهیم بدخشان، محمد زمانی (1392)
حسن تعابیر ناپسند سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان (1391)
رده بندی واژه های مرکب مصطفی عاصی، ابراهیم بدخشان (1389)
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کاربرد ضرب های دکارتی در زبان شناسی ابراهیم بدخشان، شهلا صیفوری (1397)
نمود در زبان کردی(گویش کلهری) فاطمه ناصری، ابراهیم بدخشان (1397)
معرفی زبان شناسی ریاضیاتی ابراهیم بدخشان، شهلا صیفوری (1397)
Corpora and Language Teaching: An overview Ebrahim Badakhshan (2017)
Kurdish Corpus Project Ebrahim Badakhshan (2017)
تحولات آوایی برخی همخوانها در زبان کردی ابراهیم بدخشان، بهمن حیدری (1391)
سخنرانی
Metaverse and The Future of Education Ebrahim Badakhshan (2021)
Digital Humanities Ebrahim Badakhshan (2014)
Corpus Linguistics Ebrahim Badakhshan (2013)
Critical Discourse analysis Ebrahim Badakhshan (2012)
Introducing modern linguistics and its branches ابراهیم بدخشان (1390)
واژه چیست؟ ابراهیم بدخشان (1389)
Teaching English Using Literature Ebrahim Badakhshan (2008)
Language and Thought Ebrahim Badakhshan (2007)
Technology Enhanced Language Learning Ebrahim Badakhshan (2004)
کتاب
پایان نامه
نظام واجی زبان هورامی (گونه شهر هورامان تَخت) هادی رحمانی، ابراهیم بدخشان (1401)
نمود جنسیت پنهان در اشعار فروغ فرخزاد فاطمه اکبری، مسعود دهقان، ابراهیم بدخشان (1400)
نمود ناقص در گویش های کردی (سورانی و هورامی) بر اساس دستور ساخت مدار نشانه محور شرمین نجفی فر، رحمان ویسی حصار، ابراهیم بدخشان (1397)
مالکیت اسمی و گزاره ای در گویش مازنی: تحلیل رده شناختی سید جلال ساداتی، ابراهیم بدخشان، رحمان ویسی حصار (1397)
ساخت موضوعی افعال مرکب در کردی اردلانی ساناز احترامی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1396)
توزیع واژه بست در زبان کردی اردلانی سیده نرگس حسینی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
حذف گروه فعلی در کردی اردلانی شادی میربیک سبزواری، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
تحلیل حرکت پرسشواژه در کردی اردلانی: رویکردی کمینه گرا سیده پگاه تنظیفی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395)
نمود در زبان کردی (گویش کلهری) فاطمه ناصری، ابراهیم بدخشان، رحمان ویسی حصار (1395)
بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی زینب عزیزی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی سرور سیفی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
انسان شناسی زبان شناختی عادل یوسفی، ابراهیم بدخشان (1394)
فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی رضوان میرزایی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394)
تحلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا سیده شیرین سید زاهدی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی ماندانا رحیمی باجلانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی بهمن حیدری، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392)
ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی) کورش قدمی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392)
رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی مژگان عثمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
مبتداسازی در زبان کردی سوسن ایمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392)
تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری) محمد زمانی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
ساخت بند موصولی در زبان کردی نژاد کریمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391)
بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی هدی مردوخی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391)
ساخت کنایی در گویش دشتی معصومه هاشمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391)
بررسی شفافیت و تیرگی معنایی در واژگان مرکب حاصل از عنصر غیرفعلی و ستاک حال فاطمه جودکی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390)
بررسی اصطلاحات زبان فارسی از دیدگاه زبانشناسی شناختی مونا شمس الدینی، محمد راسخ مهند، ابراهیم بدخشان (1390)
توصیف و تحلیل گفتمان جنگ زبان شناختی در روایت دا لیلا اسمعیل پور، فردوس آقاگلزاده، ابراهیم بدخشان (1389)
طرح پژوهشی خاتمه یافته
ایجاد پیکرۀ زبان کردی ابراهیم بدخشان، شاهین صلواتی، یادگار کریمی (1395)
فرهنگ تخصصی زبانشناسی ابراهیم بدخشان (1381)
فرهنگ کامپیوتری زبانشناسی ابراهیم بدخشان (1381)

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی پیکره ای، صرف، نحو، صرف-نحو، آواشناسی، ,واج شناسی،
بیشتر

دانشجویان

 • الهام صفروند
  نام: الهام صفروند
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی تاثیر ویژگیهای جنسیت، پایه تحصیلی و سن تقویمی در گفتار دانش آموزان ابتدایی مشکین شهر
 • سجاد موسوی
  نام: سجاد موسوی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
 • فاروق زمانی
  نام: فاروق زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی میزان گرایش کودکان دوزبانه به طرف زبان پدری یا مادری(زبان کردی سنندجی یا اردلانی و زبان اورامی در شهرستان سنندج)
 • هدی مردوخی
  نام: هدی مردوخی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی
 • کورش قدمی
  نام: کورش قدمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی)
 • بهمن حیدری
  نام: بهمن حیدری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی
 • رضوان میرزایی
  نام: رضوان میرزایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی
 • عادل یوسفی
  نام: عادل یوسفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: انسان شناسی زبان شناختی
 • زینب عزیزی
  نام: زینب عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی
 • سرور سیفی
  نام: سرور سیفی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی
 • فاطمه ناصری
  نام: فاطمه ناصری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: نمود در زبان کردی (گویش کلهری)
 • محمد زمانی
  نام: محمد زمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
 • یدالله جواهری
  نام: یدالله جواهری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • آرزو زندی
  نام: آرزو زندی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • طاهر عزیزی
  نام: طاهر عزیزی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • شرمین نجفی فر
  نام: شرمین نجفی فر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه:
 • شهلا صیفوری
  نام: شهلا صیفوری
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: کاربرد ریاضیات در زبان شناسی
بیشتر

سوابق اجرایی

 • رییس دانشکده زبان و ادبیات (1400 - ادامه دارد)
 • معاون آموزشی دانشکده ادبیات و زبان های خارجی (1393 - 1395)
 • مدیر گروه زبان انگلیسی و زبان شناسی (1389 - 1393)
بیشتر