1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
کاربرد ضرب های دکارتی در زبان شناسی
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
ضرب های دکارتی، زبان شناسی، نحو،
سال 1397
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، شهلا صیفوری

چکیده

هدف این مقاله معرفی و تبیین ضرب های دکارتی و کاربرد آن در زبان شناسی است. ضرب های دکارتی از مفاهیم پایه در نظریه مجموعه ها است که در بسیاری از تجزیه وتحلیل های نحوی به صورت گسترده در زبان شناسی مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا به طرح مواردی از کاربرد ضرب های دکارتی در نحو زایشی اشاره می شود. بعد از معرفی ضرب های دکارتی به مفهوم زوج مرتب پرداخته می شود چراکه به کارگیری ضرب های دکارتی خود متضمن درک مفهوم زوج مرتب است؛ و در ادامه به معرفی ضرب های دکارتی در مجموعه های دو عضوی و سه عضوی پرداخته می شود؛ و اینکه حاصل ضرب دکارتی سه مجموعه فضای سه بعدی را ایجاد می نماید. هر دو موضوع ریاضیات و زبان شناسی الگو و ساختار را بررسی می کنند و اساساً برای زبان شناسان آشنایی و درک شیوه های کاربردی ریاضی در زبان شناسی امری اجتناب ناپذیر است. ابزار ریاضی در تجزیه وتحلیل های زبانی به کمک زبان شناس می آید و موجبات تدقیق تبین های زبان شناختی را فراهم می سازد.