1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
بررسی تاثیر دوزبانگی بر انتخاب پیش نمونه ی دانش آموزان مقطع ابتدایی زنجان و قزوین
نوع پژوهش
مقاله ارائه شده کنفرانسی
کلیدواژه‌ها
دوزبانگی، پیش نمونه، مقوله بندی، معنی شناسی شناختی
سال 1393
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، ناصر عباسی

چکیده

در این مقاله سعی شده تا با استفاده از چارچوب کلی معنی شناسی شناختی به بررسی انتخاب ده پیش نمونه از سوی دانش اموزان دوزبانه و تک زبانه در استان های زنجان و قزوین پرداخته شود.این تحقیق از نوع کاربردی و به روش میدانی بوده و ازپرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده می شود. جامعه ی آماری این پژوهش را دانش آموزان سال پنجم ابتدایی در سال تحصیلی 92-1391 مدارس پسرانه و دخترانه شهرستان خدابنده وقزوین تشکیل می دهند و از روش تصادفی خوشه ای برای انتخاب نمونه ها استفاده شده است. این پژوهش بر آن است که تاثیر دوزبانگی بر انتخاب پیش نمونه های مورد بحث را بررسی نماید تا برنامه ریزان درسی را در شناخت هر چه بهتر سازمان بندی مقوله های شناختی دانش آموزان یاری نماید.