1403/04/04
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
ایجاد پیکرۀ زبان کردی
نوع پژوهش
طرح پژوهشی خاتمه یافته
کلیدواژه‌ها
پیکره، زبان کردی
سال 1395
پژوهشگران ابراهیم بدخشان ، یادگار کریمی ، شاهین صلواتی

چکیده

هدف از ایجاد و راه اندازی پیکره هر زبانی همانا بدست دادن و در دسترس گذاشتن بدنه ای از داده های زبانی است که نمایانگر بخشی از زبان واقعی (گفتاری و نوشتاری) جامعه زبانی موردنظر است. پژوهشگرانی که علاقمند به تولید علمی و یا ادبی بر روی زبانی خاص یا در ارتباط با زبان خاصی هستند بصورت پیش فرض مخاطبان و استفاده کنندگان چنین پایگاههای داده گانی می باشند. پژوهش در حوزه های مربوط به زبان طیف وسیعی از رشته های میان رشته ای و یا محض را شامل می شود که از آن جمله اند زبان شناسی نظری، زبان شناسی کاربردی، زبان شناسی رایانه ای، ادبیات، جامعه شناسی، انسان شناسی، حقوق و .... بنابراین ایجاد و راه اندازی پیکره زبانی یک زبان خاص امری ضروری در جهت پیوند دادن داده های میدانی زبانی و تحلیل های نظری در هریک از رشته های فوق الذکر است. نظر به اینکه داده های خام پیکره زبانی به تنهایی جوابگوی نیازهای پژوهشگر مخاطب نیست لذا داده های هر پیکره باید بصورت تحلیل شده در دسترس مخاطب پژوهشگر قرار گیرد. نکته حائز اهمیت این است که از آنجاییکه پژوهشگر مخاطب یک پیکره زبانی به دنبال پرداختن به متغییرهای زبانی واقعی که منعکس کننده زبان، جامعه، فرهنگ و ادبیات یک جامعه زبانی است گردآوری داده های واقعی که نمایانگر نظام زبانی واقعی آن جامعه زبانی است امری ضروری است.