25 تیر 1397
يادگار كريمي

یادگار کریمی

مرتبه علمی: دانشیار
نشانی: سنندج، بلوار پاسداران، دانشگاه کردستان، دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی، گروه ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، کد پستی 6617715175
تحصیلات: دکترای تخصصی / زبان شناسی
تلفن: 09183740853
دانشکده: دانشکده ادبیات و زبان های خارجی

تحصیلات

 • دکترای تخصصی زبان شناسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1384 - 1388)
  عنوان رساله: ساخت کنایی: منشاء و ماهیت آن
 • کارشناسی ارشد زبان شناسی ، علامه طباطبایی ، ایران (1382 - 1384)
  عنوان پایان‌نامه: ضمیر انتزاعی (PRO) در زبان کردی
بیشتر

علایق پژوهشی

 • زبان شناسی نظری، نظریه نحو، کمینه گرایی، زبانهای ایرانی، نحو-معناشناسی، نحو-ساختواژه
بیشتر

دروس

کاردانی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
کارشناسی
کارشناسی ارشد
دکترای تخصصی
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

فعالیت‌های پژوهشی

مقاله چاپ‌شده
1
Yadgar Karimi (2017) Remarks on Ergativity and Phase Theory Studia Linguistica: Volume 71, Issue 3; 241-265
2
یادگار کریمی، الهه نجفی (1396) ساخت الحاقی: توصیف و پیامدهای نظری پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 9، شماره 1، پیاپی 16، بهار و تابستان 96; 99-120
3
یادگار کریمی، مژگان عثمانی (1395) بررسی نحوی ساخت مجهول: رویکرد گذر پنهانی زبان پژوهی: دوره 8، شماره 20; 99-124
4
یادگار کریمی، حسن آزموده (1394) حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله همانندی و تجویز پژوهشهای زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق): شماره 2، سال 6، پاییز و زمستان 1394; 1-20
5
یادگار کریمی، الهام مقدم (1394) انطباق در زبان سُهی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی - دانشگاه بوعلی سینا همدان: دوره5، شماره 9، بهار و تابستان 1394; 187-205
6
ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، رزیتا رنجبر (1393) حالت نمایی در کردی سورانی (سنندجی و بانه ای) زبان شناسی و گویش های خراسان: 11; 1-28
7
Yadgar Karimi (2014) On the Syntax of Ergativity in Kurdish Poznan Studies in Contemporary Linguistics: 50(3); 231–271
8
9
Yadgar Karimi (2013) Extending Defective Intervention Effects Linguistic Review: Issue 3, Vol 30; to be announced
10
یادگار کریمی (1391) مطابقه در نظام کُنایی (ارگتیو) زبان های ایرانی: رقابت واژه بست و وند پژوهش های زبانشناسی (ادبیات و علوم انسانی سابق): سال چهارم، شماره 2; 1-18
11
یادگار کریمی، حسن آزموده (1391) حذف گروه فعلی در زبان فارسی: مسئله ساختاری پژوهشهای زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 3، شماره 2; 77-94
12
یادگار کریمی (1391) تحلیل نحوی ساخت کنایی بر پایه شواهدی از زبان کردی زبان پژوهی: زیر چاپ; زیر چاپ
13
یادگار کریمی، معصومه هاشمی (1391) ساخت کنایی در گویش دشتی پژوهشهای زبانشناسی تطبیقی - دانشگاه بوعلی سینا همدان: دوره 2، شماره 4; 36-13 (24)
14
Yadgar Karimi (2012) The Evolution of Ergativity in Iranian Languages Acta Linguistica Asiatica: Vol:2, Num:1; 44-23
15
یادگار کریمی (1390) بازبینی حالت مطلق در ساخت کنایی (ارگتیو) پژوهشهای زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره دوم، شماهره دوم; 113-95
16
یادگار کریمی، زانیار نقشبندی (1390) ساختهای فعلی استمراری-تأکیدی در گویش هورامی پژوهشهای زبانی (ادبیات و علوم انسانی سابق): دوره 2، شماره 1; 100-83
17
یادگار کریمی (1389) ساخت اضافه در سطح رابط نحو و صورت آوایی زبان پژوهی: سال دوم، شماره 3; 193-173
18
19
مجتبی منشی زاده، یادگار کریمی (1388) درباره خاستگاه ساخت کنایی مجله زبانشناسی (مرکز نشر دانشگاهی): سال بیست و سوم، شماره دوم، پیاپی 45; 38-9
20
Yadgar Karimi (2007) Kurdish Ezafe Construction: Implications for DP structure Lingua: 117; 2177-2159
مقاله ارائه‌شده
1
شاهین احمدی شاد، یادگار کریمی (1395) انضمام در زبان کردی سورانی چهارمین همایش ملی صرف، ایران، تهران
2
یادگار کریمی (1393) نگاهی به میزبان گزینی واژه بست ها از منظر نظریه فاز نهمین همایش زبان شناسی ایران، ایران، تهران
3
یادگار کریمی (1393) جایگاه ادغام موضوع بیرونی در محمول های تک ظرفیتی (غیرمفعولی) نخستین کنفرانس ملی معنی شناسی و نحو زبان های ایرانی، ایران، تهران
4
یادگار کریمی (1392) نظام حالت دهی در ترازوی رویکردهای نحوی و ساختواژی دومین همایش ملی نحو و رده شناسی، ایران، تهران
5
یادگار کریمی (1392) تنوع ساختاری در نظام کُنایی: نقطه تلاقی نظریه و رده شناسی نخستین هم اندیشی زبان های ایرانی، ایران، تهران
طرح پژوهشی خاتمه‌یافته
1
ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی، شاهین صلواتی (1393) ایجاد پیکرۀ زبان کردی دانشگاه کردستان
2
پایان‌نامه
1
سیده نرگس حسینی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) توزیع واژه بست در زبان کردی اردلانی
2
سیده پگاه تنظیفی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) تحلیل حرکت پرسشواژه در کردی اردلانی: رویکردی کمینه گرا
3
شادی میربیک سبزواری، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1395) حذف گروه فعلی در کردی اردلانی
4
زینب عزیزی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) بررسی فرایندهای واژه سازی در گویش لکی بر اساس نظریۀ زایشی
5
سرور سیفی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) اسم سازی در زبان کردی گویش سنندجی
6
رضوان میرزایی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1394) فرایند واژه سازی در زبان کردی سورانی
7
سیده شیرین سید زاهدی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) تحلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا
8
ماندانا رحیمی باجلانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی
9
10
بهمن حیدری، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) بررسی فرایندهای واجی گونۀ جافی از گویش سورانی بر اساس نظریۀ بهینگی
11
کورش قدمی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1392) ظرفیت فعل و شیوه های تغییر آن در زبان کردی (سورانی)
12
مژگان عثمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی
13
سوسن ایمانی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1392) مبتداسازی در زبان کردی
14
محمد زمانی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) تحلیل و توصیف فرایندهای واجی-آوایی زبان کردی (گویش کلهری)
15
نژاد کریمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت بند موصولی در زبان کردی
16
هدی مردوخی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی وندها و جایگاهشان در ساخت های واژگانی کردی سورانی
17
سجاد موسوی، ابراهیم بدخشان، یادگار کریمی (1391) بررسی زبانشناختی حسن تعبیر در زبان فارسی
18
19
حسن آزموده، یادگار کریمی، غلامحسین کریمی دوستان (1391) حذف گروه فعلی در زبان فارسی
20
معصومه هاشمی، یادگار کریمی، ابراهیم بدخشان (1391) ساخت کنایی در گویش دشتی
21
محسن اسلامی، محمد راسخ مهند، یادگار کریمی (1390) ساخت ناگذرا در بختیاری
22
زانیار نقشبندی، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی (1390) ساخت های کنایی در گویش هورامی
23
راضیه باقری، غلامحسین کریمی دوستان، یادگار کریمی (1390) بررسی تطبیقی ساخت اضافه در فارسی، گیلکی، بلوچی و هورامی
کتاب
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
نوآوری
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!
سخنرانی
پژوهشی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

دانشجویان

 • حسن آزموده
  نام و نام خانوادگی: حسن آزموده
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: حذف گروه فعلی در زبان فارسی
 • معصومه هاشمي
  نام و نام خانوادگی: معصومه هاشمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ساخت کنایی در گویش دشتی
 • نژاد كريمي
  نام و نام خانوادگی: نژاد کریمی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ساخت بند موصولی در زبان کردی
 • سوسن ايماني
  نام و نام خانوادگی: سوسن ایمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: مبتداسازی دز زبان کردی
 • مژگان عثماني
  نام و نام خانوادگی: مژگان عثمانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: رویکرد گذر پنهانی به مجهول در زبان های کردی و فارسی
 • كژال شهدايي
  نام و نام خانوادگی: کژال شهدایی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: ررسی ساختمان گروه فعلی در زبان کردی گویش اردلانی سنندجی بر پایه ی نظریه ی ساختواژه ی توزیعی
 • سيده شيرين سيد زاهدي
  نام و نام خانوادگی: سیده شیرین سید زاهدی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: حلیل ساخت ارتقایی و نظارت در زبان های کردی و فارسی: رویکردی کمینه گرا
 • ماندانا رحيمي باجلاني
  نام و نام خانوادگی: ماندانا رحیمی باجلانی
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: توصیف گروه فعلی در گویش کردی کرمانشاهی: رویکردی زایشی
 • روزيتا رنجبر
  نام و نام خانوادگی: روزیتا رنجبر
  مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد
  رشته: زبان شناسی
  پایان نامه: بررسی حالت و مطابقه در گویش سورانی(سنندجی و بانه ای): رویکردی کمینه گرا
بیشتر
درسی از این نوع برای این شخص ثبت نشده‌است!

سوابق اجرایی

 • ایجاد رشته زبان و ادبیات کردی (1394 - ادامه دارد)
 • دبیر تخصصی مجله پژوهشهای زبانی-دانشگاه تهران (1392 - ادامه دارد)
 • مدیر داخلی پژوهشنامه ادبیات کردی (1392 - 1395)
 • عضو شورای پژوهشی پژوهشگاه کردستان شناسی-دانشگاه کردستان (1388 - ادامه دارد)
بیشتر