1403/03/28
ابراهیم بدخشان

ابراهیم بدخشان

مرتبه علمی: دانشیار
ارکید:
تحصیلات: دکترای تخصصی
اسکاپوس: 57105501200
دانشکده: دانشکده زبان و ادبیات
نشانی: گروه زبان و ادبیات انگلیسی و زبان شناسی، دانشکده ادبیات و زبان، دانشگاه کردستان
تلفن:

مشخصات پژوهش

عنوان
مطالعات شناختی بر عوامل تأثیرگذار بر احساس کاربران شبکه مجازی توییتر نسبت به کرونا، تحلیل پیکره بنیاد
نوع پژوهش
مقاله چاپ‌شده در مجلات علمی
کلیدواژه‌ها
زبان شناسی پیکره ای، دنیاگیری ویروس کرونا، طرح واره احساس، زبان شناسی اجتماعی، تحلیل معنا، توییتر
سال 1401
مجله زبان شناسي اجتماعي
شناسه DOI
پژوهشگران سیده ساره صادقی ، ابراهیم بدخشان

چکیده

میزان اهمیتی که بیماری کووید 19 در چند سال اخیر در زندگی مردم ایفا کرده است سبب شده است تا در این پژوهش به مطالعۀ میزان احساس مردم ایران نسبت به این بیماری پرداخته شود. توجه به موضوعات بحث شده توسط فارسی زبانان در شبکه های اجتماعی هدف موردبررسی این پژوهش است. بدین منظور با استفاده از روشی پیکره بنیاد دادگان مناسب این موضوع به تعداد 53 هزار مورد با استفاده از روش خزش صفحات از شبکه توییتر تهیه گردید. سپس با استفاده از کلمات کلیدی احساسی و مفاهیم احساسی استعاری، دسته بندی بر دادگان موجود به صورت خودکار با برنامه نویسی به زبان پایتون انجام گرفت تا مباحث مهم مطرح شده در این دادگان مشخص گردد. مباحثی همچون واکسیناسیون، عوارض بیماری کرونا و وضعیت بهداشتی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، آموزشی و جهان ازجمله موضوعات مطرح شده توسط کاربران در این دوران بوده است. نتایج به دست آمده نشان از آن داشته است که در دو احساس غم و شادی، موضوعات سیاسی، بهداشتی و واکسیناسیون در بیش از 50%، موضوعات سیاسی، واکسیناسیون و عوارض کرونا در احساس خشم بیش از 60%، موضوعات سیاسی، اقتصادی و عوارض کرونا در احساس ترس بیش از 50% و در احساس حیرت دو موضوع سیاسی و بهداشتی نزدیک به 50% موارد بحث شده است.